Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў

КОНТАКТЫ

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИНТЕГРИРОВАННЫХ СО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ I СТУПЕНИ (СОКРАЩЁННЫЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ)

Порядок приёма в учреждение образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» в 2018 году

Примерные требования к вступительным испытаниям по дисциплине «Творчество» для абитуриентов, поступающих в учреждение образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» в 2018 г.

Праграмы да ўступных іспытаў па спецыяльнасці 1-23 01 11 «Бібліятэчна-інфармацыйная дзейнасць» (па напрамках) для абітурыентаў, якія паступаюць ва ўстанову адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў» на скарочаны тэрмін атрымання адукацыі ў 2018 годзе

Перечень специальностей I ступени высшего образования,по которым планируется подготовка в 2018 году

ФАКУЛЬТЭТ ІНФАРМАЦЫЙНА-ДАКУМЕНТНЫХ КАМУНІКАЦЫЙ

Спецыяльнасць «Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны»

      Напрамак «Культурная спадчына і турызм»