СЕГОДНЯ: 23.02.2018

On-line продление срока пользования литературой

On-line продление

Заявка на продление срока пользования отправлена. Спасибо

Коллекция автографов

Уважаемые читатели, перед вами виртуальная Коллекция с автографами и дарственными надписями известных людей: писателей, поэтов, видных деятелей, посещавших центральную библиотеку в разное время.

Самые первые автографы датируются 1958 годом — это автографы Алексея Кулаковского и Михася Лынькова, и 1959 годом — автографы Максима Танка, Янки Брыля, Сергея Граховского.

С Коллекцией можно познакомиться  в центральной библиотеке. Для вас проведут интереснейшую экскурсию. 

Изображения книг с автографами располагаются в алфавитном порядке. Коллекция постоянно пополняется.

АВТОГРАФ — греч. αυτός—γράφω — собственноручное письмо, подлинная авторская рукопись, а также собственноручная подпись, надпись какого-нибудь лица. Собирание А., имевшее место уже в древности, вошло в моду во Франции в конце XVI века, когда собирались преимущественно А. исторических документов с научной целью. С середины XVIII в. начинает преобладать чисто коллекционерский интерес. А. становятся предметом торговли и даже фальсификации. Появляются аукционы А. (с 1801 в Париже), выставки А. (с 1842), каталоги А. (с 1822 в Париже). Для удостоверения в подлинности А. стали издаваться сборники факсимиле. Имеются периодические издания для коллекционеров автографов. Наиболее значительными собраниями А. обладают: Национальная библиотека в Париже, Британский музей в Лондоне, Исторический музей (Москва) и др.  

Литературная энциклопедия : в 11 т. — [М.], 1929—1939.

70 Национальной Академии Наук Беларуси :  документы и материалы юбилейных торжеств / сост.: Г. В. Корзенко, В. К. Щербин. -  Мн. :  Бел. навука, 2000. -  540 с. 

Авдашкова, О. Т.  Вдохновенье ищу в том, что вижу... :  стихотворение /  О. Т. Авдашкова. -  Мн. :  Технопринт, 2003. -  70 с.

Азбукоўнік і лічылка : апавяданні, вершы, казкі, лічылкі / укладальнік Зося Кустава ; аўтар канцэпцыі Валянціна Салаўёва ; мастак Уладзімір Пашчасцьеў. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2012 - 327 с.

Акиньчиц, С.  Золотой век Беларуси /  С. Акиньчиц. -  Мн. :  Юнипак, 2002. -  127 с., фот.

Алексеев, А. А. Сокровища Беларуси = Treasures of Belarus : книга-альбом / Александр Алексеев, Олег Лукашевич ;

перевод на английский язык В. С. Плютова. - Минск : Четыре четверти, 2013 - 318 с.

Алексеева, Т. С.  Как создавалась знаменитость /  Т. С. Алексеева. -  Слоним : Слонимская типография, 2001. -  95 с.
Анискевич, Г. И. Жодино : история и современность / Г. И. Анискевич. —  Мн. :  Бел. Дом Печати, 2003. —  343 с.

Антонович, С.  Приговоренные к расстрелу :  док. хроника судеб. дел кримин. беспредела в 80 - 90-е годы / Славомир Антонович. -  Мн. :  Экоперспектива, 2001. -  271 с. 

Антонович, С.  Призраки Можейковской крепости :  роман /  Славомир Антонович. -  Мн. :  Маст. літ., 2005. -  325 с.
 

Аўласенка, Г. П. Дзікія кошкі Барсума : раман / Генадзь Аўласенка. - Мінск : Беларускі Дом друку, 2009 - 383 с. - (Беларуская сучасная фантастыка)

Аўласенка, Г.П.  Казкі дзядулі Дняпра / Генадзь Аўласенка. -  Мн. :  Звязда, 2012. -  135 с.

   
 Баравікова, Р. А. Вячэра манекенаў : апавяданні / Раіса Баравікова. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2002 — 187 с.

Раіса Баравікова нарадзілася 11.05.1947 г. у вёсцы Пешкі Бярозаўскага раёна Берасцейскай вобласці ў сям'і служачага.
Пасля заканчэння Бярозаўскай сярэдняй школы (1965) пачала працаваць у быхаўскай раённай газеце «Маяк Прыдняпроўя» літсупрацоўнікам. Скончыла аддзяленне мастацкага перакладу Літаратурнага інстытута ў Маскве (1971). Працавала рэдактарам кінастудыі «Беларусьфільм» (1971-1972). У 1972-1977 гг. - карэспандэнт газеты «Літаратура і мастацтва», у 1983-1988 гг. - літкансультант рэдакцыі газеты «Чырвоная змена». Сябра СП СССР з 1977 г.
У друку выступае з 1960 г. Аўтар зборнікаў паэзіі «Рамонкавы бераг» (1974), «Слухаю сэрца» (1978), «Такое кароткае лета» (1981), «Адгукнуся голасам жалейкі» (1984), «Каханне» (1987), «Пад небам першага спаткання» (1990).
Напісала аповесць «Кватарантка» (1980). Выйшла кніжка казак і апавяданняў для дзяцей «Галенчыны «Я», альбо Планета Цікаўных Хлопчыкаў» (1990). Перакладае з расейскай, украінскай і польскай моў.

Лаўрэат Літаратурнай прэміі СП БССР імя А.Куляшова (1988) за кнігу лірыкі «Каханне».

   
  Баравікова, Р. А. Каханне : кніга лірыкі / Раіса Баравікова. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1987 — 157 с.
   
  Баравікова, Р. А.  Казкі астранаўта :  касм. падарожжы беларусаў /  Раіса Баравікова. -  Мн. :  ЛіМ, 2011. -  175 с.
   
  Баравікова, Р. А.  Казкі з гербарыя / Раіса Баравікова. - Мн. :  ЛіМ, 2011. -  175 с.
   
  Барадулін, Р. Ксты / Рыгор Барадулін. — Мн. : Рым.-катал. парафія св. Сымона і св. Алены, 2009. — 527 с.

Кожны чалавек звяртаецца да Бога. Адзін у думках, другі словамі малітвы просіць здароўя для дзіцяці альбо па-свойму вядзе размову з Усявышнім. Вельмі вялікая колькасць людзей просіць ласкі Божай у цяжкія хвіліны жыццёвага выпрабавання – моляцца хто як умее. Зусім няверуючага чалавека няма на ўсёй зямлі, а непрактыкуючых, апушчаных, загубленых духоўна – мноства. Звяртаюцца людзі да Бога на роднай мове, бывае, на чужой. На чужой мове моляцца многія людзі ў Беларусі – так склалася, і людзі невінаватыя. Госпад разумее і чуе ўсіх, нават думкі. „Ксты” – кніга вялікага беларускага паэта, народнага паэта РЫГОРА БАРАДУЛІНА. Гэта ўзор духоўнай паэзіі. Паэт імкнецца наблізіцца да Усявышняга, паразважаць над пытаннямі вечнага і зямнога. Кожны чалавек рана ці позна задумваецца над імі. Але адказу няма. Бо гэта Таямніца.

Рыгор Барадулін нарадзіўся 24 лютага 1935 года на хутары Верасоўка ва Ўшацкім раёне Віцебскай вобласці. Пасля сярэдняй школы закончыў філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Працаваў рэдактарам у розных пэрыядычных выданнях (сярод іх — газета «Советская Белоруссия», часопісы «Бярозка», «Полымя»). З 1969 года працаваў у выдавецтве «Беларусь», з 1972 года - ў выдавецтве «Мастацкая літаратура».
Першыя творы апублікаваў у 1954 годзе. Выдаў зборнікі паэзіі «Маладзік над стэпам» (1959), «Рунець, красаваць, налівацца» (1961), «Нагбом» (1963), «Неруш» (1966), «Адам і Ева» (1968), «Лінія перамены дат» (1969), «Вяртанне ў першы снег» (1972), «Рум» (1974), «Свята пчалы» (1975), «Абсяг» (1978), «Вечалле» (1980), «Амплітуда смеласці» (1983) і іншыя. Цалкам плён працы Барадуліна складае каля 70 выдадзеных зборнікаў паэзіі (сярод якіх шмат зборнікаў сатыры й гумару, а таксама вершаў для дзяцей), крытычных артыкулаў, эсэ, перакладаў. Двойчы выходзілі ў свет зборы выбраных твораў паэта (у 1984 і з 1996 па 2002).
У 2006 годзе кандыдатура Барадуліна была сярод намінантаў на Нобэлеўскую прэмію ў галіне літаратуры (за зборнік вершаў «Ксты»). Паэтычны цыкл Барадуліна «Шчымлівыя рамансы» паклаў на музыку Мікалай Яцкоў.
У 1976 годзе за зборнік вершаў «Рум» і пераклад выбранай лірыкі Ф. Гарсія Лоркі «Блакітны звон Гранады» прысуджана Дзяржаўная прэмія БССР імя Янкі Купалы, а за «Баладу Брэсцкай крэпасці» — прэмія Ленінскага камсамола Беларусі. Народны паэт (1992). Атрымаў Ордэн Дружбы народаў, Ордэн Знак Пашаны, латыскі Ордэн Трох Зорак (1995), медаль Францыска Скарыны. Ганаровы доктар БДУ і ганаровы грамадзянін Ушацкага раёну.

Бележенко, Б. П.  Пушкин - древо рода - Белая Русь : стихотворения, поэмы, афоризмы / Борис Бележенко. - Витебск :  Витеб. обл. тип., 2001. -  119 с.

Бележенко, Б. П.  Тайна иволги :  стихотворения /  Борис Бележенко. -  Витебск :  Витеб. обл. тип., 2007. -  119 с.
Белоусов, В. П.  Стихи разных лет /  Владимир Петрович Белоусов. -  Мн. :  Белпринт, 2010. -  343 с.
Берагіня : пяты рэсп. фестываль фальклор. мастацтва (2006—2008) / аўт.-склад. М. Козенка. — Мн. : Чатыры чвэрці, 2008. — 270 с.
Березина. Борисов. 1812 год = Berezina. Borisov. Year 1812 / автор-составитель Жанна Викентьевна Гилевич ; перевод на английский язык Е. Ф. Гилевич ; фотосъемка Ф. В. Гилевич. - 2-е издание дополненное, исправленное. - Минск : Майнио, 2004 - 35 с.
   

Бершадская, М. Большая маленькая девочка; Рецепт волшебного дня : для младшего школьного возраста / Мария Бершадская ; иллюстрации Саши Ивойловой. - Москва : КомпасГид, 2013 - 40 с. - (Большая маленькая девочка) 

Богданович, Л. В.  Краса небесная :  стихи /  Леонид Богданович. -  Мн. :  Гоман, 2008. -  92 с. - ( Библиотека альманаха "Гоман" ;  вып. 4)
ОДИН ИЗ САМЫХ СТАРЫХ АВТОГРАФОВ КОЛЛЕКЦИИ. 1962 Г.  

Броўка, П. Наш музей / Пятрусь Броўка. — Мн. : Дзярж. выд-ва БССР, Рэд. дзіцячай і юнацкай літ., 1962

Пятрусь Броўка нарадзіўся 12(25) чэрвеня 1905 г. у вёсцы Пуцілкавічы Барысаўскага павета Мінскай губерні.,(цяпер Ушацкі раён  Віцебскай вобласці). Памёр 24 сакавіка 1980г.
Працоўны шлях пачаў у 1918 г. з перапісчыка ў Вяліка-Долецкім валасным камісарыяце. Быў справаводам валвыканкома, рахункаводам у саўгасе, старшынёй сельсавета, загадчыкам аддзела ў Полацкім акруговым камітэце камсамола. У 1927-1928 гг. - адказны сакратар акруговай газеты «Чырвоная Полаччына». У 1931 г. скончыў літаратурна-лінгвістычнае аддзяленне педагагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, ў 1940 г. прызначаны галоўным рэдактарам часопіса «Полымя». На пачатку Вялікай Айчыннай вайны добраахвотна пайшоў у Савецкую Армію. Быў інструктарам-літаратарам франтавой газеты «За Савецкую Беларусь», супрацоўнічаў у партызанскім друку. З 1943 г. - адказны сакратар праўлення Саюза пісьменнікаў БССР, а з 1945 г. - зноў галоўны рэдактар часопіса «Полымя». У 1948 г. абраны старшынёй праўлення Саюза пісьменнікаў БССР. У 1959 г. як дэлегат ад БССР удзельнічаў у рабоце XIV сесіі Генеральнай Асамблеі ААН. У 1967-1980 гг. - галоўны рэдактар Беларускай Савецкай Энцыклапедыі. Выбіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета СССР і БССР, сакратаром праўлення СП СССР. Акадэмік АН БССР. Сябра СП СССР з 1934 г.

Герой Сацыялістычнай Працы (1972). Узнагароджаны чатырма ордэнамі Леніна, ордэнамі Кастрычніцкай Рэвалюцыі, Чырвонай Зоркі, Дружбы народаў, «Знак Пашаны» і многімі медалямі.

Народны паэт БССР (1962), заслужаны дзеяч навукі Беларускай ССР (1975). Ганаровы грамадзянін г. Менска (1980).

Друкавацца пачаў у 1926 г. у газеце «Чырвоная Полаччына».

Выступаў і як перакладчык на беларускую мову твораў Т.Шаўчэнкі, У.Маякоўскага, П.Тычыны, М.Бажана, А.Твардоўскага, М.Ісакоўскага, А.Пракоф'ева, У.Бранеўскага, Дж.Байрана і іншых паэтаў.

Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР (1947) за цыкл вершаў і паэму «Хлеб», Дзяржаўнай прэміі СССР (1951) за зборнік вершаў «Дорога жизни», Літаратурнай прэміі імя Якуба Коласа (1959) за раман «Калі зліваюцца рэкі», Ленінскай прэміі (1962) за кнігу вершаў «А дні ідуць...», Дзяржаўнай прэміі БССР імя Янкі Купалы (1970) за паэму «Заўсёды з Леніным» і кнігу вершаў «Між чырвоных рабін», Дзяржаўнай прэміі БССР (1976) за ўдзел устварэнні Беларускай Савецкай Энцыклапедыі.

ОДИН ИЗ САМЫХ СТАРЫХ АВТОГРАФОВ КОЛЛЕКЦИИ. 1963 Г.

 

Брыль, Я. Мой родны кут : апавяданні, нарысы, аповесці / Янка Брыль — Мн. : Дзяржвыд БССР. Рэд. маст. літ., 1959. — 287 с.

Дарогі, сустрэчы, уражанні... І вечны спадарожнік літаратара, памочнік яго памяці — блакнот. Год за годам, блакнот за блакнотам... Адно з запісанага ўвайшло ў аповесці, апавяданні, нарысы. Другое — чакае чаргі. А іншае — просіцца быць самастойным мастацкім творам. І вось пісьменнік прапануе ўвазе чытача сваё захапленне жыццём, чалавекам, прыродай, сваю любоў, нянавісць і смутак, усмешкі і роздум. Лірычныя нататкі Янкі Брыля падаюцца ў тым, амаль некранутым, выглядзе, як яны праляжалі ў непасрэдных запісах, — што год, што пяць, а што і дваццаць пяць гадоў.


Брыль Янка нарадзіўся 04.08.1917 г. у горадзе Адэсе (Украіна) у сям'і чыгуначніка.
У 1922 г. разам з бацькамі пераехаў на іх радзіму ў Заходнюю Беларусь (вёска Загора Карэліцкага раёна Гарадзенскай вобласці). Скончыў польскую сямігодку (1931), працаваў на гаспадарцы, займаўся самаадукацыяй. У сакавіку 1939 г. прызваны ў польскую армію. Служыў у марской пяхоце. У верасні 1939 г. пад Гдыняй трапіў у нямецкі палон, восенню 1941 г. уцёк на радзіму. З кастрычніка 1942 г. - сувязны партызанскай брыгады імя Жукава Баранавіцкага злучэння, а з сакавіка да ліпеня 1944 г. - партызан-разведчык брыгады «Камсамолец» і рэдактар газеты «Сцяг свабоды» (орган Мірскага падпольнага райкома партыі) і сатырычнага антыфашысцкага лістка «Партызанскае жыгала». З кастрычніка 1944 г. жыве ў Менску. Працаваў у рэдакцыі газеты-плаката «Раздавім фашысцкую гадзіну», часопісах «Вожык», «Маладосць», «Полымя», у Дзяржаўным выдавецтве БССР. У 1966-1971 гг. - сакратар праўлення СП БССР. Двойчы выбіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР (1963-1967, 1980-1985). Старшыня Беларускага аддзялення таварыства «СССР - Канада» (1967-1990). Сябра Беларускага ПЭН-цэнтра з 1989 г. Сябра СП СССР з 1945 г.
Узнагароджаны двума ордэнамі Працоўнага Чырвонага Сцяга, Айчыннай вайны II ступені, Дружбы народаў, «Знак Пашаны», савецкімі і польскімі медалямі.
Народны пісьменнік БССР (1981).

 

ОДИН ИЗ САМЫХ СТАРЫХ АВТОГРАФОВ КОЛЛЕКЦИИ. 1963 Г.

 

Брыль, Я. Выбраныя апавяданнi / Я.Брыль. — Мн. : Дзярж. вучеб.-педагагіч. выд. Міністэрства асветы БССР, 1959. — 295с. — (Шк. б-ка)

У Выбраныя апавяданні народнага пісьменніка Беларусі Янкі Брыля (нар. у 1917 г.) увайшлі аповесці, апавяданні, лірычныя запісы пра беларускую прыроду, красу i мудрасць маленства, веліч вобраза жанчыны-маці.

ОДИН ИЗ САМЫХ СТАРЫХ АВТОГРАФОВ КОЛЛЕКЦИИ. 1959 Г.

 
Брыль, Я. Надпіс на зрубе / Янка Брыль. — Мн. : Дзярж. выд. БССР, Рэд. маст. літ., 1958. — 296с.

 

ОДИН ИЗ САМЫХ СТАРЫХ АВТОГРАФОВ КОЛЛЕКЦИИ. 1963 Г. 

   
Брыль, Я. Працяг размовы : апавяданні, замалёўкі, нарысы / Янка Брыль. — Мн. : Дзярж. выд. БССР, Рэд. маст. літ., 1962. — 296с.
Булай, А. Моя исповедь / Анна Булай. — Борисов : [б. и., 1997?]. — 79 с.
Булай, А. Кровная родня : воспоминания воспитанницы детдома / Анна Булай. — Борисов : [б. и., 1997?]. — 85 с. 
   
  Буланда, В.  Мне не жыць без цябе :  вершы /  Вера Буланда. -  Барысаў :  Барысаўская друк. імя 1 Мая, 1997. -  111 с.
   
  

Бурмистрова, Н.  Путешествие во времени /  Наталья Бурмистрова. -  Тбилиси :  Газ. Интрига, 2001. -  140 с.

Книга из коллекции А. Розенблюма

Посетить Сайт А. Розенблюма
   
Бурштынавы россып :  вершы паэтаў Міншчыны /  уклад. І. Карнаухава. -  Мн. :  Каўчэг, 2005. -  79 с.
Бутрамееў, У. Вялiкiя i славутыя людзi зямлi Беларускай / У. Бутрамееў. — Мн. : БелЭН, 2002. — 127с.

Кніга У.Бутрамеева знаёміць дзяцей з выдатнымі гістарычнымі асобамі беларускай зямлі. У займальнай папулярнай форме выкладае старажытную гісторыю Беларусі, вучыць любіць свой край. Будзе цікавай для ўсіх, хто жадае ведаць гісторыю Беларусі.

Кніга багата ілюстравана.

Бутрамееў Уладзімір Пятровіч
Нарадзіўся 20.03.1953 г. у вёсцы Расна Горацкага раёна Магілеўскай вобласці ў сям'і настаўнікаў. У 1974 г. скончыў геаграфічны факультэт Магілеўскага педагагічнага інстытута. Працаваў у школах Горацкага і Чэрыкаўскага раёнаў настаўнікам і загадчыкам навучальнай часткі. У 1980 г. пераехаў у пасёлак Альберцін на Слонімшчыне. Працаваў на Слонімскай папяровай фабрыцы, настаўнікам у вячэрняй школе, у Слонімскім прафесійна-аматарскім тэатры. У 1986 г. скончыў Вышэйшыя двухгадовыя курсы сцэнарыстаў і рэжысёраў у Маскве, атрымаў спецыяльнасць кінадраматурга. У 1989 г. залічаны на Вышэйшыя літаратурныя курсы ў Маскве. Сябра СП СССР з 1987 г.
Быкаў, В. Збор твораў / Васіль Быкаў. — Мн. : Мастацкая літаратура, 1976

Гэта быў звычайны чыгуначны пераезд, якіх нямала параскідана на сталёвых шляхах зямлі. Ён абраў тут зручную мясціну пуці, дзе скончыўся насып, што пралёг па асакаватай голай балацявіне, і рэйкі ўезджанай аднапуткі беглі па жвіры амаль на ўзроўні зямлі. Гасцінец, споўзшы з пагорка, пераскакваў чыгунку і заварочваў у бок лесу, утварыўшы скрыжаванне, якое людзі некалі абгарадзілі рабымі слупкамі і паставілі два гэткія ж рабыя шлагбаумы. Побач адзінока мясцілася тынкаваная будка-старожка, дзе ў сцюжу драмаў ля напаленай печкі які-небудзь бурклівы дзед-вартаўнік. Цяпер у будцы не было нікога. Золкі восеньскі вецер раз-пораз рыпаў яе насцеж расчыненымі дзвярыма; бы скалечаная рука чалавека, тырчаў у сцюдзёнае неба абламаны шлагбаум, другога зусім не было. Ніхто ўжо не дбаў пра гэтую чыгуначную пабудоўку: новыя, куды больш важныя клопаты адолелі людзей – і таго, хто некалі гаспадарыў тут, і гэтых, што спыніліся цяпер на закінутым знямелым пераездзе.

Васіль Быкаў (1924-2003) Нарадзіўся 19 чэрвеня 1924 году ў вёсцы Бычкі Ушацкага раёну Віцебскай вобласьці. Навучаўся на скульптурным аддзяленьні Віцебскай мастацкай вучэльні. Скончыў Саратаўскую пяхотную вучэльню. У 1942 годзе будучы пісьменьнік уступіў у шэрагі Чырвонай Арміі. Ваяваў на Другім і Трэцім Украінскіх франтах, прайшоў па тэрыторыі Румыніі, Баўгарыі, Вэнгрыі, Югаславіі, Аўстрыі, двойчы быў паранены.
Упершыню творы Васіля Быкава былі апублікаваныя ў 1947 годзе, аднак творчая біяграфія пісьменьніка пачынаецца з апавяданьняў, напісаных у 1951 годзе. Тэматыка раньніх апавяданьняў, дзеючымі асобамі якіх сталі жаўнеры і афіцэры, вызначыла далёйшы лёс Быкава, многія з твораў якога прысьвечаныя падзеям Вялікай Айчыннай вайны. Бескампраміснасьць прозы Быкава стала прычынай нападаў савецкай крытыкі, якая абвінавачвала пісьменьніка ў ачарненьні савецкага ладу.
Быков, В. Ф. Под Баграмом : записки участника афганских событий / Владимир Быков. — Мн. : Бонем, 2010. — 111 с.

Владимир Фёдорович Быков родился в 1937 году в Борисовском районе Минской области. После получения высшего юридического образования 16 лет работал в следственной службе органов прокуратуры. С должности заместителя Минского городского прокурора в 1975 году перешёл в систему МВД — возглавил следственный отдел столичного управления внутренних дел. В 1979 году стал заместителем начальника этого УВД. В 1981–83 годах служил в Афганистане руководителем советнической группы при командовании царандоя (милиции) провинции Парван. После возвращения на родину работал заместителем начальника следственного управления МВД республики, заместителем начальника УВД Минска; заместителем министра внутренних дел БССР и одновременно начальником следственного управления МВД. В 1986 году участвовал в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы.
Имеет государственные награды Союза ССР, Республики Беларусь, Демократической Республики Афганистан, в том числе орден «Красная Звезда», почётное звание «Заслуженный юрист Белорусской ССР», афганский орден «Дружба народов». Предлагаемые записки В. Ф. Быкова — его воспоминания об афганских событиях.

Автор служил в Афганистане в 1981-83 годах в провинциях Газни и Парван советником афганской милиции. Поддерживал контакты и взаимодействие с военнослужащими дислоцировавшихся в провинции Парван 108-й дивизии, отдельных парашютно-десантного и сапёрного полков, батальона охраны Баграмской авиабазы, авиационных частей и подразделений, советническими группами Министерства обороны и КГБ СССР. В его воспоминаниях рассказывается о военно-политической обстановке в стране, проводившихся войсковых операциях, условиях службы и работы советских людей в Афганистане, некоторых традициях и особенностях быта афганцев. В книге говорится лишь то, что автор пережил, увидел, услышал. Воспоминания богато иллюстрированы фотоснимками.

Для широкого круга читателей.
  Вайнруб, Е. Г.  Танк на пьедестале :  воспоминания о памят. местах мужества и славы воинов Сов. Армии / Е. Г. Вайнруб. -  Мн. :  Полымя, 1989. -  69 с.
Василевская, Д. Р.  Открытая дверь :  рассказы и повести /  Дора Василевская. -  Котлас :  [б. и.], 2009. -  251 с.
Васюкова, Г. Г. Тревожные дни : повесть / Галина Васюкова. — Мн. : Юнацтва, 1983. — 240 с.

Эта повесть о детстве, опаленном войной, о черных днях гитлеровской оккупации, о борьбе юных патриотов против фашистских захватчиков.
Повествование ведется от имени главных героев - пятнадцатилетней Оли и ее младшего брата Леньки.
Произведение является как бы продолжением ранее вышедшей повести Г.Васюковой "Золотые росы".
Для среднего и старшего школьного возраста.

Васюкова Галина Георгиевна (1927 г.– 28.12.2004 г.)Место рождения - г. Борисов Минской обл.
Окончила 7 классов борисовской СШ. В годы Великой Отечественной войны до 1944 жила с матерью и сестрой в оккупированном Борисове, а затем была вывезена в Германию. В марте 1945 ей удалось бежать в Чехословакию, где она примкнула к отряду Сопротивления. В августе 1945 вернулась на родину. В 1949 поступила учиться в Брестское музыкальное училище на вокальное отделение, но спустя два года по семейным обстоятельствам вынуждена была оставить учебу. В 1967 окончила Высшие литературные курсы в Москве. Жила и работала в Минске. Первые пробы пера относятся к 1956. Произведения впервые были опубликованы в 1957 в пионерской газете «Зорька». Автор книг «Золотые росы» (1962), «Тревожные дни» (1983), сборника стихов для детей «Куклоград» (1970) и др. Член СП СССР с 1964.


 
  Вашкевич, А. В. 20 лет славных побед : иллюстрированная история ФК БАТЭ (1996—2016) / Андрей Вашкевич, Сергей Дашкевич. - Минск : БОФФ, 2016 - 167 с.

Величко, А. И. 5-я гвардейская городокская / А. И. Величко. — Малоярославец : Малоярославецкая типография, 2002. — 185 с.

Величко, А. И.  И суходрев сибирской кровью обагрен /  А. И. Величко. -  Малоярославец :  Малоярославецкая типография, [19--?]. -  38 с.
Величко, А. И.  Рожденная в жарких сражениях - 5-я гвардейская :  документальная повесть : в 2 кн. /  А. И. Величко. -  Малоярославец :  Редакция газеты "Малоярославецкий край", 2001. -  80 с.
Владимирова, И. В.  Из истории Борисовской музыкальной школы : начало - становление : 1938-1970-е гг. /  Ирина Владимировна Владимирова. -  Борисов :  [б. и.], 2010. -  84 с.
Войтович, А. П. Наука и общество на рубеже тысячелетий / А. П. Войтович. — Мн. : [б. и., 19--?]. — 267 с.
Гапееў, В. М. Пастка на рыцара : аповесць, апавяданні / Валерый Гапееў. — Мн. : Юнацтва, 2002. — 198 с.

Валерый Гапееў нарадзіўся 6 февраля 1963 г., Гомельская вобласць, пасёлак Осава
Нарадзіўся на гомельшчыне, у пасёлку Осава ў 1963 годзе, у вясковай сям'і. Вучыўся ў Балатнянскай сярэдняй школе, потым - у Мінскім электратэхнікуме сувязі (цяпер - каледж сувязі). Працаваў майстрам у вучылішчы ў Казахстане, служыў у арміі. Пасля - работа на мінскім "Інтэграле". У 1992 годзе пераехаў з сям'ёй у Івацэвічы. Тут працаваў на заводзе. У гэты час стаў пісаць прозу. Першае сур'ёзнае апавяданне надрукавала "Маладосць" - "Абсалютнае жаданне". Часопіс "Крыніца" надрукаваў дэтэктыў на рускай мове "…И два в остатке". Невялікія карацелькі друкаваліся ў газетах. Стаў супрацоўнічаць з раённай газетай як пазаштатны карэспандэнт. У 1995 годзе быў запрошаны на працу карэспандэнтам ў новаствораную "Газету Уладзіміра Кудзінава" (цяпер - "Газета для вас"). У 1997 годзе перайшоў на працу ў раённую газету "Івацэвіцкі веснік". Кнігу апавяданняў для дзяцей і падлеткаў падрыхтаваў у 2001 годзе. Праз год яна выйшла ў выдавецтве "Юнацтва". Частка апавяданняў з гэтай кнігі пабачыла раней свет у часопісах "Першацвет", "Бярозка".

Гапееў, В. М. Урокі першага кахання : аповесці / Валерый Гапееў. — Мн. : ЛіМ, 2011. — 198 с. — (Пераходны ўзрост) 

Кнігу склалі аповесці “Усё цудоўна, або Урок бяспечнага кахання”, “Лёшкава каханне, або віртуальнае дрэва рэальнасці”, “Першы боль, або Доказ закона прыгажосці”.

У цэнтры кнігі – сучасныя падлеткі. Характары герояў раскрываюцца ў аповесцях праз сацыяльныя, маральныя, эратычныя праблемы і пытанні росту.
   
  

Гелер, М. Л. Як крылы дзівоснай птушкі : нарысы [пра піянераў-герояў Беларусі гадоў Вялікай Айчын. вайны : для сярэд. і ст. школьнага ўзросту] / Міхаіл Львовіч Гелер. — Мінск : Маст. літ., 1977. — 144 с. — (З арлінага племя).

Гелер, Міхаіл Львовіч (пісьменнік ; нар. 1933)  
Дзіцячы пісьменнік. З 1966 па 1976 жыў у Барысаве. Працаваў у школе, затым у рэспубліканскай газеце "Зорька". У 1990 эмігрыраваў у Ізраіль. Член Саюза пісьменнікаў гэтай краіны.
   
  

Sifrin, G.  To Gershn :  tales of People of Zjembin /  Geoff Gershn. -  Johannesburg :  Vignette Press, 1995. -  303 s. (Да Гершына. Расповеды людзей з Зембіна), якая была выдадзена ў Йаханэсбургу (Паўднёва-Афрыканская Рэспубліка)

Успаміны пра Напалеона і ў Зембіне. Ва ўспамінах, якія прыведзены ў кнізе, маюцца цікавыя ўспаміны пра тое, як паводзілі сабе зембінцы пры набліжэнні французскай арміі, што было пасля яе прыходу і наступствы вайны для мясцовых жыхароў. Не мог аўтар абысці ўвагай і ўспаміны, якія звязаны з так званымі скарбамі Напалеона і іх пошукамі.
   
  

Гігевіч, В. Доказ ад процілеглага : раман / Васіль Гігевіч. – Мн. : Маст. літ., 1985. — 435 с.

У складанку лаўрэата прэміі Ленінскага камсамола Беларусі Васіля Гігевіча ўвайшлі раман "Доказ ад адваротнага", аповесці "Сола для віяланчэлі", "Грамоў", "Карабель" і цыкл аповядаў.
Творы гэтыя напісаныя ў розных жанрах - ад фантастычнага да суцэль рэалістычнага, - але ўсюды асноўная ўвага аўтара накіраванае на маральнае ўдасканаленне чалавечай асобы.

Гігевіч Васіль, нарадзіўся 03.01.1947 г. у вёсцы Жыцькава Барысаўскага раёна Менскай вобласці ў сялянскай сям'і.

У 1969 г. скончыў фізічны факультэт Харкаўскага дзяржаўнага ўніверсітэта. Працаваў выкладчыкам фізікі ў Новааляксандраўскай сярэдняй школе Сахноўшчынскага раёна Харкаўскай вобласці. З 1970 г. - карэспандэнт-радыёарганізатар ашмянскай раённай газеты «Красное знамя». У 1970-1977 гг. - інжынер Барысаўскага шклозавода. Скончыў Вышэйшыя літаратурныя курсы ў Маскве (1979). З 1979 па 1981 г. працаваў на кінастудыі «Беларусьфільм», з 1981 г. - у часопісе «Маладосць», з 1988 г. - загадчык аддзела прозы часопіса. Сябра СП СССР з 1977 г.

Першае апавяданне надрукаваў у 1972 г. у часопісе «Полымя». Аўтар зборнікаў прозы «Спелыя яблыкі» (апавяданні, 1976), «Калі ласка, скажы» (аповесць і апавяданні, 1978), «Жыціва» (аповесці, 1980), «Астравы на далёкіх азёрах» (аповесці, апавяданні, 1984), «Доказ ад процілеглага» (раман, 1985), «Мелодыі забытых песень» (аповесці, раман, апавяданні, 1988), «Карабель» (аповесці, раман, 1989), «Марсіянскае падарожжа» (аповесць, раман, 1990).

Лаўрэат прэміі Ленінскага камсамола Беларусі (1982) за аповесць «Жыціва».
   
  

Гигевич, В. Дом, куда возвращаемся : рассказы и повести / Василь Гигевич ; авторизированный перевод с белорусского Т. Горбачевой. — М. : Молодая гвардия, 1979. - 256 с.

В книгу белорусского прозаика Василя Гигевича пошли рассказы и две небольшие повести: ДОМ, КУДА ВОЗВРАЩАЕМСЯ и ДЕЛА ЗАВОДСКИЕ И СЕМЕЙНЫЕ. В центре почти всех произведений писателя - становление характера современного молодого человека - студента, школьника, молодого специалиста, научного работника, родившихся и выросших в белорусской деревне.
   
  

Гігевіч, В. С. Жыціва : аповесці / Васіль Сямёнавіч Гігевіч. — Мінск : Маст. літ., 1980. — 256 с. : іл.

Твор прысвечана нашаму сучасніку і звернутае да яго духоўнаму міру, яго шуканням свайго месца ў жыцці.
Гігевіч, В. С.  Калі ласка, скажы /  Васіль Гігевіч. -  Мн. :  Маст. лит., 1980. -  234 с.

Гiлевiч, Н. На флейце самоты : лiрычныя мiнiяцюры ў жанры "танка" / Н. Гiлевiч. - Мн. : Про Хрысто, 2004. — 89 с. — (Бiблiятэка часопiса "Наша вера")

«На флейце самоты» - кніга пяцірадковых лірычных мініяцюр, напісаных у жанры класічнага японскага верша «танка». Складаецца кніга з двух сшыткаў. У першым — «А святло ўсё ідзе» - лірычныя роздумы пра Бацькаўшчыну і яе лёс, пра часовае і вечнае, пра выпрабаванні для душы і сэрца на жыццёвай дарозе чалавека. Другі сшытак прысвечаны памяці той, якой не стала. У ім - несціханы боль і непазбыўны смутак. I невымернае пачуццё ўдзячнасці ёй і лёсу, які звёў дзве светламройныя пуцявіны ў адну. ​

Ніл Сымонавіч Гілевіч нарадзіўся ў вёсцы Слабада Лагойскага раёна Мінскай вобласці 30 верасня 1931 года. Там прайшлі яго дзіцячыя і падлеткавыя гады, тры з якіх выпалі на час нямецкай акупацыі. З 1947-га жыве ў Мінску.Любоў да роднай мовы, жаданне авалодаць багацейшымі скарбамі літаратуры і сказаць у ёй сваё паэтычнае слова прывялі будучага пісьменніка спачатку ў Мінскае педагагічнае вучылішча, а затым на філалагічны факультэт БДУ. Пасля яго заканчэння (1956) вучыўся ў аспірантуры, з 1960 па 1986 гады працаваў на кафедры беларускай літаратуры (у 1963 годзе абараніў кандыдацкую дысертацыю па гісторыі беларускай паэзіі ХХ ст., у 1978 годзе атрымаў вучонае званне прафесара). У 1980 годзе яму прысвоена ганаровае званне заслужанага дзеяча навукі.Творчасць Ніла Гілевіча добра вядомая шырокай грамадскасці рэспублікі і далёка за межамі краіны. Прырода шчодра надзяліла яго шматгранным талентам: паэт-лірык, сатырык і публіцыст, драматург, палымяны прамоўца, трыбун, грамадскі дзеяч, асветнік, вучоны, фалькларыст, перакладчык.
ОДИН ИЗ САМЫХ СТАРЫХ АВТОГРАФОВ КОЛЛЕКЦИИ. 1962 Г.  
Глебка, П. Збор твораў. Т. 1. Вершы / Пятро Глебка. — Мн., 1958.- 256 с.

Глебка Пятро нарадзіўся 06.07.1905 г. у вёсцы Вялікая Ўса Ўздзенскага раёна Менскай вобласці ў сялянскай сям'і.
Пасля заканчэння Ўздзенскай сямігодкі (1923) працаваў сакратаром сельсавета. У 1924 г. паступіў у Менскі педагагічны тэхнікум, з якога ў 1927 г. перавёўся на літаратурна-лінгвістычнае аддзяленне педагагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, Адначасова быў сакратаром рэдакцыі часопіса «Узвышша» (1928-1930). Пасля заканчэння ўніверсітэта (1930) працаваў у рэдакцыях газеты «Калгаснік Беларусі», часопіса «Полымя рэвалюцыі», кансультантам у кабінеце маладога аўтара пры СП БССР. У час Вялікай Айчыннай вайны - у рэдакцыях франтавых газет «За Савецкую Беларусь», «За свабодную Беларусь». Пад псеўданімам Язэп Касіла друкаваў сатырычныя творы ў газеце-плакаце «Раздавім фашысцкую гадзіну» і ў «Партызанскай дубінцы». У 1943-1945 гг. - рэдактар выдавецтва ЦК КП(б)Б «Савецкая Беларусь», галоўны рэдактар Дзяржаўнага выдавецтва БССР у Маскве. У 1944 г. прызначаны таксама кіраўніком групы па складанню «Руска-беларускага слоўніка» (1953), у 1952-1956 гг. загадваў сектарам лексікаграфіі ў Інстытуце мовы, літаратуры і мастацтва АН БССР. У 1956-1957 гг. - дырэктар Інстытута мовазнаўства, у 1957-1969 гг. - дырэктар Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору АН БССР. Адначасова ў 1966-1969 гг. - акадэмік-сакратар аддзялення грамадскіх навук АН БССР. Выбіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР (1955-1967). Як сябра дэлегацыі Беларускай ССР неаднаразова ўдзельнічаў у рабоце сесій Генеральнай Асамблеі ААН (1955, 1956, 1957, 1964). Акадэмік АН БССР. Сябра СП СССР з 1934 г.
Узнагароджаны ордэнам Леніна, двума ордэнамі Працоўнага Чырвонага Сцяга, ордэнамі Чырвонай Зоркі, «Знак Пашаны» і медалямі.
Памёр 18.12.1969 г.
Першыя вершы былі надрукаваны ў 1925 г. Аўтар кніжак паэзіі «Шыпшына» (1927), «Урачыстыя дні» (1930), «Арка над акіянам» (паэма, 1932), «Арлянка» (паэма, 1932), «Хада падзей» (вершы, паэмы, 1932), «Чатыры вятры» (1935), «Мужнасць» (вершы, паэмы, 1938), «Пад небам бацькаўшчыны» (вершы, паэмы, 1947), «Нашай славы зара» (вершы, паэмы, 1947), «Размова аб шчасці» (1948), «У тыя дні» (паэма, 1957), «Вершы» (1975), «На спатканні дарог» (1990). Для дзяцей выдадзены зборнікі паэзіі «Пад сцягам перамог» (1952), «Прывітанне Радзіме» (1961), «Вобразы роднай краіны» (1964), «Наш сцяг» (1972), «Наш лес» (1973), «Шчаслівы май» (1985). Выйшлі выбраныя творы (1952). Зборы твораў у 2-х (1958), у 3-х (1969-1971), у 4 тамах (1984-1986).
Напісаў драматычную паэму «Над Бярозай-ракой» (1940, пастаўлена ў 1940), лібрэта оперы «Андрэй Касценя» (пазнейшая назва «Лясное водгулле», 1971, пастаўлена ў 1970), вершаваную драму «Святло з Усходу» (1957, пастаўлена ў 1957).
Выступаў з нарысамі, літаратурна-крытычнымі і публіцыстычнымі артыкуламі. Выйшлі кніжка нарысаў «Ураджай» (з П.Броўкам, 1933), зборнік артыкулаў «Паэзія барацьбы і перамогі» (1973), «Пытанні гісторыі, філалогіі і мастацтва» (1975). Аўтар многіх навуковых прац у галіне беларускай лексікаграфіі, мастацтвазнаўства і фалькларыстыкі. Ініцыятар і заснавальнік выдання ў АН БССР шматтомнага Збору беларускага фальклору (выходзіць з 1970).
Перакладаў на беларускую, мову творы А, Пушкіна («Барыс Гадуноў», вершы), М.Лермантава, М.Някрасава, А.Чэхава, Дж.Байрана, А.Міцкевіча, С.Стандэ, М.Горкага, У.Маякоўскага, А.Пракоф'ева, А.Суркова, М.Галоднага, Б.Лаўрынёва, Т.Шаўчэнкі, М.Рыльскага, М.Бажана, П.Варанько, І.Харыка, А.Платнера і інш.

Пётр Фёдаравіч Глебка (1905-1969) прыналежыць да старэйшага пакалення беларускіх пісьменнікаў, чый талент быў аддадзены ўслаўленню перамог сацыялістычнай рэвалюцыі і працы, народа-ваяра, народа-стваральніка.
Першы вершы паэта, былі апублікаваныя ў 1925 г., першая кніга вершаў выйшла ў 1927 г.
У сапраўдную складанку ўвайшлі лепшыя вершы П.Глебкi, створаныя ім за сорак гадоў творчай дзейнасці.
Гоман :  усебеларускі літ.-маст. аламанах. Вып. 2 /  рэд. М. Трафімчук. -  Мн. :  Народ. кніга, 2006. -  369 с.
Грамович, И. И. Заветный камень : рассказы : для ср. и ст. возраста / Иван Иванович Грамович ; авториз. пер. с белорус. Б. Бурьяна. — Мн. : Госиздат. Ред. дет. лит., 1953. — 125 с.

Грамович Иван Иванович (писатель ; 1918—1986)  

Место рождения: Минский район. Белорусский писатель, прозаик. Член Союза писателей Беларуси (с 1946 г.). Заслуженный работник культуры Беларуси (1978).
ОДИН ИЗ САМЫХ СТАРЫХ АВТОГРАФОВ КОЛЛЕКЦИИ. 1959 Г.  
Грахоўскі, С. І. Дзень нараджэння : вершы / Сяргей Іванавіч Грахоўскі. — Мінск : Дзяржвыд БССР. Рэд. маст. літ., 1958. — 80 с.

Грахоўскі Сяргей Іванавіч (пісьменнік ; 1913—2002)  

Месца нараджэння: Украіна. Беларускі паэт, празаік, перакладчык. Заслужаны работнiк культуры Беларусi, лаўрэат Лiтаратурнай прэмii iмя А.Куляшова (1983 г.), лаўрэат Дзяржаўнай прэмii Беларусi (1992 г.).
Грачанікаў, А. Грыбная пара : вершы / Анатоль Грачанікаў ; [iл. Л. Чурко]. — Мінск : Маст. літ., 1973. — 143 с. : іл.

Грачанікаў Анатоль (паэт ; 1938—1991)  

Месца нараджэння: в. Шарпілаўка Гомельскага раёна. Беларускі паэт, публіцыст, крытык, перакладчык. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1984).
   
  Дабравест : песні на словы Сяргея Панізьніка. - Мн.: Чатыры чвэрці, 2006. - 43 с.
   
  Далідовіч, Г.  БНР і БССР :  роздум аб пакутным шляху беларускай дзяржаўнасці ў ХХ ст. /  Генрых Далідовіч. -  Мн. :  Пейто, 2002. -  63 с.

Генрых Далідовіч нарадзіўся 01.06.1946 г. у вёсцы Янкавічы Стаўбцоўскага раёна Менскай вобласці ў сям'і каваля.

У 1968 г. скончыў філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Выкладаў беларускую мову і літаратуру ў Шабыньскай няпоўнай сярэдняй школе Барысаўскага раёна. Служыў у Савецкай Арміі (1969-1970). Зноў працаваў настаўнікам, а з 1971 г. - завучам у Шабыньскай школе. З 1973 г. - супрацоўнік аддзела прозы часопіса «Полымя», з 1979 г. - намеснік галоўнага рэдактара часопіса «Маладосць». Сябра СП СССР з 1974 г.

Першае апавяданне надрукаваў у 1966 г. у стаўбцоўскай раённай газеце «Прамень». Аўтар зборнікаў аповесцей і апавяданняў «Дажджы над вёскай» (1974), «Цяпло на першацвет» (1976), «Маладыя гады» (1979), «Міланькі» (1980), «На новы парог» (1983), «Станаўленне» (1985), «Міг маладосці» (выбранае, 1987), раманаў «Гаспадар-камень» (1986), «Пабуджаныя» (1988), «Свой дом» (часопіс «Маладосць», 1989). Выступае ў друку з публіцыстычнымі і крытычнымі артыкуламі, эсэ.

Лаўрэат Літаратурнай прэміі СП БССР імя І.Мележа (1988) за раман «Гаспадар-камень».
   
  Далідовіч, Г. В.  Міг маладосці :  апавяданні, аповесці /  Генрых Далідовіч. -  Мн. :  Маст. літ., 1987. -  439 с. - (Бібліятэка беларускай прозы) 
   
  Далідовіч, Г. В.  На новы парог :  аповесці /  Генрых Далідовіч. -  Мн. :  Маст. літ., 1983. -  272 с.
   
  Далідовіч, Г. В.  Пабуджаныя :  раман /  Генрых Далідовіч. -  Мн. :  Мастт. літ., 1988. -  237 с.
   
Денисюк, С. А.  По тернистым дорогам судьбы... :  стихи разных лет /  София Александровна Денисюк. -  Борисов :  Борис. укрупн. тип. им. 1 Мая, 2004. -  161 с.

Денисюк София Александровна (писатель ; род. 1944)  

Место рождения: Ивановский район Брестской области. Белорусская поэтесса. Окончила Пинское педагогическое училище (1967 г.). Работала на Борисовском заводе автотракторного электрооборудования с 1972 г. Член литературного объединения "Натхненне". Публиковалась в газетах "Чырвоная звязда" (Ивановский район), "Трибуна", "Адзінства" и "Борисовские новости".

Вариантная форма имени: Якуш, София Александровна (писатель ; род. 1944) (девичья фамилия)
Дмитренко, С. В.  Богатыри Дикого поля :  ист. легенда /  Сергей Васильевич Дмитренко. -  Ростов-на-Дону :  Феникс, 2006. -  218 с.
Дмитриева, Н. И.  Звезда надежды :  худож.-докум. повесть в рассказах о героях борисов. подполья, действовавшего в годы Великой Отеч. войны /  Нинель Ивановна Дмитриева, Леонид Георгиевич Соболь. -  М. :  ДОК, 1994. -  215 с.


Дмитриева Нинель Ивановна (р. 20. 09. 1949)

Род. в г. Киров. Окончила ф-т журналистики Уральского ун-та (1967). Работала в газетах: "Труд" (1967— 91), "Деловой мир" (1991—95).

Печатается с 1958: газ. "Вечерний Свердловск". Автор кн.: Ромашки на пепле. М., изд-во Российского фонда культуры, 1992; Звезда надежды. М., изд-во ДОК, 1993; Русь васнецовская. М., изд-во ДОК, 1995; Сказы о вятских мастерах. М., "Аграф", 1999; Вятские жемчужины. В 2 тт. М., "Аграф", 1999; Сказы о святых земли вятской. М., "Аграф", 2000; Красная птица. М., 2000; Лунная шкатулка. М., 2000.

Член СП Москвы (1998). Награждена медалью "Ветеран труда" (1988).
Добрицкая, И. Г. Мировая детская литература : пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-01 01 01 "Дошкольное образование" / И. Г. Добрицкая ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка. - 2-е изд., испр. и доп.. - Минск : БГПУ, 2016 - 182 с.

Добрицкая Ирина Геннадьевна (кандидат филологических наук ; род. 1957)  

Белорусский ученый, кандидат филологических наук (1987), доцент. Доцент кафедры "Общая и дошкольная педагогика" факультета дошкольного образования Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка (информ. на 2012 г.).
Область научных исследований: дошкольная педагогика; педагогика высшей школы; классическая и современная детская литература; русская литература 20 в.; детская психология. Пишет стихи.
Добрицкая, И. Г. Простые строки / Ирина Добрицкая. - Москва : Авторская книга, 2014 - 55 с.
Друцк старажытны : да 1000-годдзя ўзнікнення горада / рэд.кал. Г. П. Пашкоў [i інш.]. — Мн. : БелЭн, 2000. — 128 с.

У кнізе асвятляецца гісторыя і археалагічнае вывучэнне аднаго са старажытных гарадоў Беларусі — Друцка. Даюцца багатыя гістарычныя і археалагічныя звесткі, назапашаныя ў розныя часы. Кніга багата ілюстравана. Разлічана на шырокае кола чытачоў — настаўнікаў, студэнтаў. вучняў — усіх, хто цікавіцца гісторыяй роднага краю.
Дудзюк, З. І. Год 1812 : раман / Зінаіда Дудзюк. - Брэст : Академия, 2004 - 311 с.


Дудзюк Зінаіда Іосіфаўна (пісьменніца ; нар. 1950)  

Месца нараджэння: Браслаўскі раён Віцебскай вобласці. Беларуская паэтэса і драматург. Скончыла Брэсцкі інжынерна-будаўнічы інстытут (1977). Друкуецца з 1967 г.
Дзялендзік, А. П'есы / Анатоль Дзялендзік. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1985 - 287 с.


Дзялендзік Анатоль нарадзіўся 04.03.1934 г. у вёсцы Кулакі Салігорскага раёна Менскай вобласці ў сям'і служачага.

У 1957 г. скончыў лячэбны факультэт Менскага медыцынскага інстытута. Працаваў лекарам у рэспубліканскай псіханеўралагічнай бальніцы ў Менску (1957-1968). У 1968-1976 гг. - сябра сцэнарна-рэдакцыйнай калегіі кінастудыі «Беларусьфільм». У 1969 г. скончыў завочна Літаратурны інстытут у Маскве. Сябра СП СССР з 1965 г.

Пачаў выступаць у друку ў 1955 г. (газета «Сталинская молодежь»). Піша на расейскай і беларускай мовах. У 1963 г. выйшла першая кніга - зборнік гумарэсак «Пагібель «Тытаніка». Аўтар драм «Выклік багам» («Чатыры крыжы на сонцы», 1967, пастаўлена ў 1965), «Грешная любовь» (Масква, 1970, пастаўлена ў 1967), «Начное дзяжурства» (1972, пастаўлена ў 1970), «Последняя земляника в августе» (пастаўлена ў 1975), «Гаспадар» (пастаўлена ў 1985), камедый «Амазонки» (1974, пастаўлена ў 1972), «Операция «Многоженец» (1976, пастаўлена ў 1974), «Аукцион» (пастаўлена ў 1988), «Гіпапатам» (1981). Напісаў шэраг аднаактовых п'ес («Абы ціха», «Дзяўчына з камвольнага» і інш.). Аўтар сцэнарыяў тэлефільмаў «Познай себя» (пастаўлены ў 1972), «Голубой карбункул» (пастаўлены ў 1979) і мастацкіх фільмаў «Заўтра будзе позна» (з М.Крно, пастаўлены ў 1973), «Неудобный человек» (пастаўлены ў 1985), «Волки в зоне» (пастаўлены ў 1990). Напісаў таксама шэраг радыёп'ес («Шаўковыя травы», «Даўгавечнік», «Дыягназ» і інш.).

У 1981 г. выйшаў зборнік камедый «Аперацыя «Мнагажэнец», у 1985 г. - «П'есы».
Ермашкевіч, Б. Зямлі маёй нераўнавага : вершы / Браніслаў Ермашкевіч. — Мн. : Кнігазбор, 2007. — 203 с.

Браніслаў Ермашкевіч прыйшоў у паэзію, як ён сам сцвярджае, “страявым крокам”. Ён былы вайсковец, афіцэр. Прайшоў нялёгкімі сцежкамі ваеннага дзяцінства. Бацька загінуў на фронце, маці партызаніла, і ён, маленькі хлопчык, разам з ёй прыкрываў тылы. Усю вайну прайшлі яны побач: маці і сын. І зараз ён з сумам успамінае тыя далёкія часы.
Нарадзіўся 16 жніўня 1937 гады ў вёсцы Зялёнка Черневицкого сельсавета Барысаўскага раёна Менскай вобласці. Скончыў Череповецкое ваеннае вучылышча сувязі (1961) і Ўсесаюзны юрыдычны завочны інстытут (1977). Служыў на розных афіцэрскіх пасадах у розных месцах мінуўшчыны СССР і за мяжой. У Беларусь вярнуўся ў 1980 году. З 1982 па 2005 год працаваў настаўнікам у Путришковской СШ Гарадзенскага раёна. Паэт, сябра СПБ, намеснік старшыні Гарадзенскага абласнога аддзялення «СПБ». Лаўрэат прэміі Гарадзенскага абласнога выканаўчага камітэта імя Дубко «За творчыя дасягненнi ў галіне культуры мастацтва” па намінацыі «Пісьменнікі года – 2008». Піша на беларускай мове. Выдаў кнігі вершаў: “Надзеннае” (2001), “Навучанне зямлей” (2004), “Зямлі маей нераўнавага” (2007). Жыве ў горадзе Гародні.
Журавкин, И. А.  ЧП в деревне Скоры / Иван Журавкин. -  Севастополь :  Рибэст, 2010. -  251 с.


Журавкин Иван Афанасьевич (род. 1940)  

Место рождения: д. Мальцы Крупского района Минской области. Подполковник милиции запаса.
Окончил высшую школу МВД СССР (1971), с 1966 г. на работе в органах МВД. С 1985 г. начальник отдела внутренних дел Борисовского райисполкома, в 1987 г. вышел на пенсию.
Занимается литературной деятельностью, автор сборника прозы.
Захарава, В. А.  З жыватворных крыніц /  В. А. Захарава, В. В. Рэвіцкі. -  Мн. :  Выд-ва БДУ, 1970. -  136 с.
Зайцаў, В. I.  Смалявіцкі вінегрэт :  Сатыра. Гумар. Роздум /  В. І. Зайцаў. -  Мн. :  [Б. в.], 1997. -  39 с.
Званы памяці : калектыўны зб. вершаў / рэд. савет: В. А. Леві і [інш.]. — Барысаў : [Б. в.], 2009. — 239 с.
Калектыўны сборнік вершаў літаратурнага аб'яднанні Натхненне, прысвечаны 65-годдзю вызвалення Беларусі і горад Барысава ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

"Натхненне", літаратурнае аб'яднанне (Барысаў). Літаратурнае аб'яднанне, якое раней называлася "Бярэзіна", цяпер – "Натхненне" больш за 40 гадоў дзейнічала пры Барысаўскай бібліятэцы.
(источник АЗ НББ)

Леви Валентина Абрамовна (род. 1937)  

Место рождения: г. Борисов. Белорусская поэтесса, прозаик, редактор, журналист. По образованию экономист, техник-строитель.
Зінкевіч, Г. Б.  Шляхам любові :  вершы / Ганна Браніславаўна Зінкевіч. -  Мн. :  Бел. кнігазбор, 2006. -  92 с.

Зінкевіч Ганна Браніславаўна (нар. 1955)  

Месца нараджэння: в. Рагачы, Шчучынскі раён, Гродзенская вобласць. Беларускі філолаг, паэт. Член Саюза пісьменнікаў Беларусі (з 2006). Выпускніца Гродзенскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя Я. Купалы. Выкладчык беларускай мовы і літаратуры ў Мерацкоўскай школе Глубокскага раёна Віцебскай вобласці.
Зроднены з культурай /  аўт. ідэі М. Козенка. -  Мн. :  БелДІПК, 2008. -  400 с.
Зубрыцкі, Э. І.  След чмяля :  кніга вершаў /  Эдуард Іосіфавіч Зубрыцкі. -  Мн. :  Кнігазбор, 2006.

Зубрыцкі Эдуард Іосіфавіч  
Беларускі паэт, краязнаўца. Член Саюза пісьменнікаў Беларусі.
Жыве ў горадзе Верхнядвінску на Віцебшчыне, працуе ў раённай газеце.
Паэзія Эдуарда зубрыцкага пранізана любоўю да Айчыны, роднага прыдзвінскага краю, яго прыроды. 
Зуёнак, В.  Крэсіва :  лірыка /  Васіль Зуёнак. -  Мн. :  Беларусь, 1966. -  71 с.

Васіль Зуёнак нарадзіўся 03.06.1935 г. у вёсцы Мачулішча Крупскага раёна Менскай вобласці ў сялянскай сям'і.

У 1954 г. скончыў Барысаўскую педагагічную навучальню і паступіў на аддзяленне журналістыкі філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Пасля заканчэння ўніверсітэта (1959) працаваў у рэдакцыі газеты «Рабочае юнацтва» (Менск), з 1960 да 1966 г. - у газеце «Піянер Беларусі». Быў галоўным рэдактарам часопіса «Бярозка» (1972-1978). У 1966-1972 гг. - намеснік галоўнага рэдактара, у 1978-1982 гг. - галоўны рэдактар часопіса «Маладосць». У 1982-1989 гг. - сакратар, у 1989-1990 гг. - першы сакратар, з 1990 г. - старшыня СП Беларусі. Кандыдат філалагічных навук. Сябра СП СССР з 1966 г.

Выступае ў друку з вершамі з 1954 г. Аўтар кніжак паэзіі «Крэсіва» (1966), «Крутаяр» (1969), «Сяліба» (1973), «Нача» (1975), «Маўчанне травы» (1980), «Час вяртання» (1981), «Світальныя птушкі» (1982), «Лукам'е» (1984), «Жніўны дзень: Выбранае» (1985), «Вызначэнне» (1987), «Лета трывожных дажджоў» (1990), зборніка гумарыстычных вершаў «Качан на п'едэстале» (1973), кнігі літаратурна-крытычных артыкулаў «Лінія высокага напружання» (1983). Напісаў кніжкі нарысаў і замалёвак для дзяцей «Любіць прыроду - любіць Радзіму» (1962), «Працай славіцца чалавек» (1963) і паэтычныя зборнікі «Вясёлы калаўрот» (1965), «Жылі-былі пад вадой» (1969), «Сонечны клубочак» (1972), «Будзем сілы набірацца» (1974), «Шапка-ўсёвідзімка» (1983), «Хата, поўная гасцей» (1987).

Перакладае з расейскай, украінскай, балгарскай, польскай, славацкай, сербскай і іншых моў. Разам з Р.Барадуліным пераклаў кніжку вершаў У.Лучука «Возера-Бульдозера» (1978).

Лаўрэат прэміі Ленінскага камсамола Беларусі (1974) за кнігу вершаў «Сяліба», Дзяржаўнай прэміі БССР імя Янкі Купалы (1982) за паэму «Маўчанне травы».
Зэкаў, А. М.  Алесь :  загадкі, пераклады, пародыі / Анатоль Мікалаевіч Зэкаў. -  Мн. :  Нар. кніга, 2007.
 
Анатоль Мікалаевіч Зэкаў (нар. 20 студзеня 1955; вёска Патапаўка, Гомельская вобласць) — беларускі паэт, празаік.
У 1977 годзе скончыў гісторыка-філалагічны факультэт Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта. Працаваў у рэдакцыі гомельскай раённай газеты "Маяк", потым — у Гомельскім райкаме камсамола загадчыкам арганізацыйнага аддзела, другім сакратаром.
З 1985 года — у рэдакцыі маладзёжнай газеты "Чырвоная змена". Затым узначальваў мінскую гарадскую газету "Добры вечар" (1990—1996) і штотыднёвік "Сталіца", працаваў у газеце "Книга и мы"(1996-1997), быў галоўным рэдактарам "Беларускай лясной газеты" (1997-2002), намеснікам часопіса "Вожык"(2002—2005), рэдактарам аддзела прозы ? членам рэдкалегіі часопіса "Полымя" (2006—2009). Цяпер — у рэдакцыі часопіса "Вясёлка".
Член Саюза пісьменнікаў Беларусі з 1994 года.
Першы верш апублікаваў у газеце "Піянер Беларусі" ў 1969 годзе. Выдаў кнігі паэзіі "Боль сумлення" (1989), "Аварыя сумлення" (1996), "Зона кахання" (2003), "Лісты да цябе" (2005), "Чарнобыльскі вецер" (2006), "Промнік позірку твайго" (2008), прозы "Вясельнае падарожжа ў Стамбул" (2000), "Генеральскі нумар" (2011), сатыры і гумару "Дуэль" (1994), "Дуэль-2" (1995), "Па самую плешку"(2003), "Кругі ў галаве" (2007), "Каханне на снезе" (2011), для дзяцей "Чатыры зярняткі" (2000), "На арэхавым кані" (2003), "Мянтуз сярод мядуз" (2007), "Зязюля Гулюля" (2011). Напісаў таксама кнігу ўспамінаў пра Алеся Пісьмянкова"Алесь" (2007).
Вершы Анатоля Зэкава перакладаліся на рускую, таджыкскую і чувашскую мовы. На асобныя з іх напісаны песні.
Зэкаў, А. М.  Зязюля Гулюля :  казкi, вершы / Анатоль Зэкаў. -  Мн. :  ЛіМ, 2011. -  127 с.

Зэкаў, А. Кругі ў галаве : пародыі, сатырычныя мініяцюры / Анатоль Зэкаў. — МН. : Нар. кн., 2007. — 110 с.
Зэкаў, А. М.  Не казкі пра Сашку :  мініяцюры / Анатоль Зэкаў. -  Мн. :  Маст. літ., 2013. -  127 с.
Зэкаў, А. М. Промнік позірку твайго : лірыка / Анатоль Зэкаў. — Мн. : Белпринт, 2008. — 151 с.

   
 Иоффе, В. Б.  Повышение молочной продуктивности коров : (на примере хоз-в Минск. обл.) /  Владимир Борисович Иоффе, Василий Михайлович Казакевич. -  Молодечно :  Тип. Победа, 2004. -  143 с.
   
 Іпатава, В. Ліпеньскія навальніцы : вершы / Вольга Іпатава. — Мн. : Маст. літ., 1973. — 56 с.

Вольга Міхайлаўна Іпатава — беларуская пісьменніца, перакладчыца, грамадскі дзеяч.
Нарадзілася ў гарадскім пасёлку Мір Карэліцкага раёна Гродзенскай вобласці 1 студзеня 1945 ў сям'і служачых. Пасля смерці маці выхоўвалася ў дзіцячым доме (1956—1961). У 1961 годзе скончыла ў Гродне сярэднюю школу № 7 і паступіла на філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. У 1963 г. перавялася на завочнае аддзяленне (скончыла ў 1967).

Працавала настаўніцай у вёсцы Руба на Віцебшчыне, таваразнаўцам у Віцебскім абласным кнігагандлі (1964), інструктарам, загадчыкам сектара ў Гродзенскім гаркаме камсамола (1965—1968), рэдактарам на абласной студыі тэлебачання (1968—1970). У 1970—1973 гг. — літсупрацоўнік газеты «Літаратура і мастацтва», затым літкансультант газеты «Чырвоная змена». У 1975—1978 гг. — аспірантка Літаратурнага інстытута ў Маскве. У 1978—1979 зноў працавала літкансультантам у «Чырвонай змене». У 1985—1989 гг. — галоўны рэдактар літаратурна-драматычных перадач Беларускага тэлебачання. З 1989 года — загадчык аддзела, з 1990 года — намеснік галоўнага рэдактара часопіса «Спадчына»[1].

У 1991—1995 гг. Вольга Іпатава была галоўным рэдактарам газеты «Культура». З 1998 да 2001 года — намеснікам старшыні, а з 2001 да 2002 года — старшынёй Саюза беларускіх пісьменнікаў.

Узнагароджана ордэнам «Знак Пашаны», медалем Францыска Скарыны, з'яўляецца лаурэатам прэміі імя Барыса Кіта (2003), «Залаты апостраф» (2006, за аповесць «Апошняя ахвяра свяшчэннага дуба»), прэміі імя Міколы Ганька (2009, за «вялікую асветніцкую працу і прапаганду духоўных дасягненняў беларускай эміграцыі ў Канадзе») і інш. З'яўляецца ганаровым акадэмікам Міжнароднай акадэміі навук «Еўразія».
   
 Іпатава, В. М.  Перакат :  апавяданні /  Вольга Міхайлаўна Іпатава. -  Мн. :  Маст. літ., 1984. -  248 с. 
   
Ипатова, О. М.  За морем Хвалынским :  ист. роман /  О. М. Ипатова. -  М. :  Сов. писатель, 1991. -  240 с.
Волкова, Е. Ф.  Их вклад в Победу... :  воспоминания и стихи о Великой Отечественной войне /  Елена Федоровна Волкова, Заря Александровна Волкова, Федор Дмитриевич Волков. -  М. :  Пашков Дом, 2005. -  71 с.
Калачынскі, Міхась (паэт ; 1917—1990).
За палямі, за лясамі : вершы і казкі / Міхась Калачынскі ; [прадмова В. Бурносава, с. 3—13]. — Мінск : Народная асвета, 1969. — 235, [1] с., [1] л. партр. : іл. — (Школьная бібліятэка : ШБ). — Перад выпускнымі данымі аўтар: Михаил Иванович Калачинский.

Калачынскі, Міхась (паэт ; 1917—1990)

Месца нараджэння: г. Крупкi Мінскай вобласці. Паэт, перакладчык, кiнасцэнарыст. Заслужаны работнiк культуры Беларусi (1974). Друкаваўся з 1932 г.
Калеснік, Іван Іванавіч (пісьменнік ; 1932—1979).
Юнацтва : вершы : [для сярэд. і ст. шк. узросту]. — Мінск : Маст. літ., 1975. — 110 с. : іл. — (Песню бярыце ў дарогу...)

Калеснік Іван Іванавіч (пісьменнік ; 1932—1979)

Месца нараджэння: в. Грычына (цяпер Дзяржынскі раён Міскай вобласці). Беларускі паэт, публіцыст, перакладчык. Скончыў факультэт журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (1958), Вышэйшыя літаратурныя курсы ў Маскве (1967). Працаваў у часопісах "Бярозка", "Маладосць", на Беларускім радыё. З 1972 г. – у выдавецтве "Мастацкая літаратура". Друкаваўся з 1951 г.
Асноўныя тэмы творчасці: Вялікая Айчынная вайна; мірная праца; каханне. Перакладаў на беларускую мову творы А. Пракоф'ева, А. Суркова, Л. Украінкі, Я. Райніса, П. Нэруды і інш.
Карпов, В. Б. Весенние ливни : роман / В. Б. Карпов ; пер. с бел. Д. Осина. — Мн. : Госиздат БССР, 1963. — 448 с.

Владимир Борисович Карпов (26 февраля 1912 - 06 августа 1977) родился 13 (26) февраля 1912 в городе Хвалынск Саратовской области в семье земского врача. В голодном 1921 году вместе с матерью, братом и сестрой был эвакуирован в Белоруссию, которая стала ему второй родиной. С 1929 года работал на лесопильном заводе, затем учителем. Заочно окончил Минский пединститут (1941).

Во время Великой Отечественной войны участник коммунистического подполья и партизанского движения в Белоруссии, был заместителем командира спецгруппы Минского обкома КПБ.

После освобождения Минска преподавал язык и литературу, заведовал учебной частью средней школы № 42. Работал в газете «Советская Белоруссия», в 1945 году был ответственным секретарем газеты «Літаратура і мастацтва», в 1947—1960 заведовал отделом прозы и критики в журнале «Полымя». Член Союза писателей СССР с 1946 года.

Карызна, У. Хвіліна святла : выбранае / Уладзімір Карызна ; [прадм. В. Гардзея]. — Мн. : Харвест, 2003. — 383 с., [1] л. партр.


Карызна Уладзімір Іванавіч (25 траўня 1938, в. Закружка, Менскі раён) - беларускі паэт, перакладчык.
Нарадзіўся ў сялянскай сям'і. Пасля заканчэння філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (1961) працаваў выкладчыкам беларускай і рускай мовы і літаратуры ў Опсаўскай сярэдняй школе на Браслаўшчыне (1961-1967), у гэты час узначальваў літаратурнае аб'яднанне пры раённай газеце "Браслаўская звязда". Пазней рэдактар, старшы рэдактар, загадчык аддзела беларускай музыкі Рэспубліканскага радыё (1967-1980), рэдактар аддзела навукі і мастацтва часопіса "Полымя" (1980-1981), старшы рэдактар, загадчык рэдакцыі літаратуры для дашкольнікаў выдавецтва "Юнацтва" (1981-2001), намеснік галоўнага рэдактара часопіса "Крыніца" (2002).
Першы верш надрукаваў у 1956 г. (газета "Чырвоная змена"). Аўтар зборнікаў паэзіі "Край мой сінявокі" (1963), "Жураўліны досвітак" (1969), "Святло ліўня" (вершы і паэма, 1972), "Цеплыня" (паэма, вершы, песні, 1977), "Цішыня баразны" (вершы і паэма, 1981), "Шумяць вербы" (вершы, песні, 1982), "Музыка ў свеце" (1985), "Расколіна на Звоне Свабоды" (1986), "Душы разгуканай мелодыя" (вершы, паэмы, песні, 1988), "Хвіліна святла" (Выбранае, 2003), "Доля Русь наша Белая" (выбранае ў серыі "Беларускае паэзія ХХІ стагоддзя", 2007).
Аўтар кніжак вершаў для дзяцей "На сяле ў бабулі" (1975), "Кыонг і яго сябры" (1982), "Малююць дзеці" (з А. Вольскім, 1984), "Зямля - два паўшар'і" (1988), "Мір і сонейка для ўсіх" (1990).
Больш за дзве сотні вершаў пакладзена на музыку лепшымі беларускімі кампазітарамі. З Карызнам супрацоўнічалі Юры Семяняка, Яўген Глебаў, Дзмітры Смольскі, Ігар Лучанок, Эдуард Ханок, Леанід Захлеўны, Уладзімір Карызна-малодшы. Выдадзены зборнікі песень "Клубныя вечары" (1979), "Люблю цябе, Белая Русь" (1984), "Салавей спявае" (1990).
Пераклаў зборнік вершаў А. Матуціса "Мамін пірог" (1986), шматлікія вершы дзіцячых пісьменнікаў для серыі "Бібліятэка дзіцячай літаратуры народаў СССР".
Аўтар слоў да гімна Беларусі.
Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь (1996). Узнагароджаны ордэнам Францыска Скарыны (2002) Лаўрэат літаратурнай прэміі "Залаты купідон" (2007).

Каржанеўская, Галіна Анатольеўна (поэтесса ; род. 1950).
Асенні мёд : вершы розных гадоў / Галіна Каржанеўская ; [маст.: М. С. Будавей, Л. С. Шчасная]. — Мн. : Маст. літ., 1999. — 158, [1] с. — Змест.: Цыклы: Паміж явай і сном; Я шукаю на тварах святла; Асенні мёд: Лір. драма.

Каржанеўская Галіна Анатольеўна (паэтэса ; нар. 1950)

Месца нараджэння: Слуцкі раён Мінскай вобласці. Беларуская паэтэса, драматург, публіцыст, крытык, перакладчык.

Килбас, А. А.  Моя жизнь :  воспоминания /  Александр Антонович Килбас. -  Мн. :  И. П. Логвинов, 2005. -  159 с.

Килбас Александр Антонович (1921— )

Место рождения: Петриковский район Гомельской области. Ветеран Великой Отечественной войны. С 1944 г. - на партийной и государственной службе. Отец Антона Килбаса (белорусского ученого-математика). Автор воспоминаний.
Киселев, В.  Последние журавушки :  повести и рассказы /  В. Киселев. -  Нижний Новгород :  [б. и.], 2002. -  130с.


Климкович, С. В. Танцует осень : роман / Сергей Климкович. — Мн. : Кавалер Паблишерс, 2003. — 510 с. — (Новый роман нового века)

Климкович Сергей Владимирович (род. 28 августа 1972 года в городе Борисов Минской области, БССР) — белорусский писатель и журналист. Живёт в Минске. С декабря 2013 года офицер запаса.
Активно публикуется в белорусской военной газете «Во славу Родины». Является секретарём Студии военных писателей при Центральном доме офицеров в Минске.
Писать Сергей Климкович начал в 13 лет, написав свои первые рассказы, юмористические и фантастические.
В 1997 году в печати появилась первая повесть Сергея Климковича «Путь к свету».
В сентябре 2005 года начал учиться в Литературном институте им. А. М. Горького в Москве, совмещая учёбу, журналистику и литературную деятельность. В 2005 году был принят в Союз писателей Беларуси.
Награждён медалью «За безупречную службу» III степени
Диплом Министра обороны Республики Беларусь за участие в конкурсе на лучшие произведения литературы и искусства, посвящённые 60-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и современной жизни Вооружённых Сил Республики Беларусь.
Награждён нагрудным знаком Союза писателей Беларуси "За большой вклад в литературу".
Лауреат Национальной литературной премии Республики Беларусь 2016 года в номинации "Лучший дебют".
Жанр своих книг он определяет как «литературу о жизни». Сергей считает, что белорусские читатели изголодались по незамысловатым историям с любовной канвой, не наполненной кровавой интригой. Его произведения успешно сочетают в себе детектив, мелодраму, исторический роман.
Кныш, Р. И.  Избранное /  Ренальд Кныш. -  Слоним :  Слонимская типография, 2001. -  110 с.

Коўтун, Валянціна Міхайлаўна (кандыдат філалагічных навук ; пісьменніца ; 1946—2011).
Калінавая гронка залатая : апавяданні / Валянціна Міхайлаўна Коўтун. — Мінск : Юнацтва, 1988. — 198 c. : іл.

Коўтун Валянціна Міхайлаўна (кандыдат філалагічных навук ; пісьменніца ; 1946—2011)

Месца нараджэння: в. Дземяхі Рэчыцкага раёна Гомельскай вобласці. Пiсьменнiк, перакладчык, лiтаратуразнавец. Кандыдат філалагічных навук (1979). Лаўрэат Лiтаратурнай прэмii iмя А. Куляшова (1986).
Памерла 30.04.2011 у Пінску.
Коваленко, В.  Иван Шамякин :  очерк творчества /  В. Коваленко. -  М. :  Сов. писатель, 1979. -  269 с.
Круговых, Николай Петрович (писатель ; 1926—1994).
Дорога в мужество : роман / Николай Петрович Круговых. — Мн. : Маст. літ., 1976. — 560 с.

Круговых Николай Петрович (писатель ; 1926—1994)

Место рождения: Россия. Белорусский писатель, поэт, сценарист. Член Союза писателей СССР. В 1973–1978 гг. работал на киностудии "Беларусьфильм". Умер в Минске.

   
Круговых, Николай Петрович (писатель ; 1926—1994).
Где не ждут тишины : роман / Николай Петрович Круговых ; худож. В. Шарангович. — Мн. : Беларусь, 1968. — 304с.
Круговых, Николай Петрович (писатель ; 1926—1994).
Не ради славы : повесть / Н. П. Круговых ; худож. Е .Кулик. — Мн. : Беларусь, 1964. — 222 с.
Самый стары автограф коллекции — автограф 1958 года  
Кулакоўскі, Аляксей Мікалаевіч (пісьменнік ; 1913—1986).
Незабыўнае рэха : [апавяданні] / Аляксей Мікалаевіч Кулакоўскі. — Мінск : Дзяржвыд БССР. Рэд. маст. літ., 1956. — 204 с.

Кулакоўскі Аляксей Мікалаевіч (пісьменнік ; 1913—1986)

Месца нараджэння: Салiгорскi раён Мінскай вобласці. Беларускі пiсьменнiк. Заслужаны работнiк культуры БССР (1974). Лаўрэат Дзяржаўнай прэмii Беларусi (1986).
Самый стары автограф коллекции — автограф 1958 года  
Кулакоўскі, Аляксей Мікалаевіч (пісьменнік ; 1913—1986).
Расстаемся ненадоўга : раман / Аляксей Мікалаевіч Кулакоўскі ; рэд. Я. Брыль. — Мн. : Дзяржвыд БССР. Рэд. маст. літ., 1955. — 393 с.
Автограф 1962 года  

Купала, Янка (пісьменнік ; 1882—1942).
Паэмы / Янка Купала ; афармленне маст. М. Гуціева. — Мінск : Дзяржвыд БССР. Рэд. маст. літ., 1949. — 192 с.

Аўтограф Петруся Глебкі да кнігі.

Купала Янка (пісьменнік ; 1882—1942)

Месца нараджэння: в. Вязынка Маладзечанскага раёна Мінскай вобласці. Беларускі паэт, драматург, публіцыст, перакладчык, грамадскі дзеяч, адзін з заснавальнікаў сучаснай беларускай літаратуры і літаратурнай мовы. Акадэмік Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (1928). Акадэмік Нацыянальнай акадэміі навук Украіны (1929). Народны паэт БССР (1925).

Нарадзіўся 07 ліпеня 1882 года ў фальварку Вязынка Вілейскага павета (цяпер Маладэчанскі раён Менскай вобласці) у сям'і арандатара. Сапраўднае імя - Луцэвіч Іван. У 1898 г. скончыў Беларуцкую народную навучальню. Пасля смерці бацькі (1902) год працаваў на гаспадарцы, потым - хатні настаўнік, пісар у судовага следчага ў Радашковічах (1903), малодшы прыказчык у памешчыка ў Сенненскім павеце Магілеўскай губерні (1904), практыкант і памочнік вінакура ў маёнтку Сёмкава пад Менскам, на бровары ў Яхімоўшчыне на Маладэчаншчыне, у маёнтку Дольны Сноў Наваградскага павета (1905-1908), супрацоўнік «Нашай нівы» і адначасова бібліятэкар бібліятэкі «Веды» Б. Л. Даніловіча (Вільня, 1908-1909). У 1909-1913 гг. вучыўся на агульнаадукацыйных курсах А. С. Чарняева ў Пецярбургу. З кастрычніка 1913 г. зноў у Вільні, супрацоўнік «Беларускага выдавецкага таварыства», рэдактар «Нашай нівы» (1914-1915). У верасні 1915 г. выехаў у Маскву, дзе вучыўся ў Народным універсітэце. У студзені 1916 г. прызваны ў армію. Служыў у дарожна-будаўнічым атрадзе Варшаўскай акругі шляхоў зносін у Менску, Полацку, а таксама ў Смаленску, дзе сустрэў Кастрычніцкую рэвалюцыю. У 1919 г. пераехаў у Менск, дзе і жыў да пачатку Вялікай Айчыннай вайны. Удзельнічаў у стварэнні нацыянальнага тэатра, Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, Акадэміі навук БССР, у разгортванні выдавецкай справы. У гады Вялікай Айчыннай вайны жыў у Маскве, у пасёлку Пячышчы каля Казані. Абіраўся кандыдатам у сябры ЦВК БССР (1927-1929), сябрам ЦВК БССР (1929-1931, 1935-1938), дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР (з 1940 г.). Акадэмік АН БССР, АН УССР. Сябра СП СССР з 1934 г. Народны паэт БССР (1925). Узнагароджаны ордэнам Леніна. Трагічна загінуў 28.06.1942 г. у Маскве. Урна з прахам перавезена ў Менск у 1962 г. Сайт Я. Купалы

Глебка Пятро (паэт ; 1905—1969) — беларускі паэт, перакладчык на беларускую мову, вучоны-лінгвіст, грамадскі дзеяч. Акадэмік Акадэміі навук БССР (1957). Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны.

Нарадзіўся 06.07.1905 г. у вёсцы Вялікая Ўса Ўздзенскага раёна Менскай вобласці ў сялянскай сям'і.

Пасля заканчэння Ўздзенскай сямігодкі (1923) працаваў сакратаром сельсавета. У 1924 г. паступіў у Менскі педагагічны тэхнікум, з якога ў 1927 г. перавёўся на літаратурна-лінгвістычнае аддзяленне педагагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, Адначасова быў сакратаром рэдакцыі часопіса «Узвышша» (1928-1930). Пасля заканчэння ўніверсітэта (1930) працаваў у рэдакцыях газеты «Калгаснік Беларусі», часопіса «Полымя рэвалюцыі», кансультантам у кабінеце маладога аўтара пры СП БССР. У час Вялікай Айчыннай вайны - у рэдакцыях франтавых газет «За Савецкую Беларусь», «За свабодную Беларусь». Пад псеўданімам Язэп Касіла друкаваў сатырычныя творы ў газеце-плакаце «Раздавім фашысцкую гадзіну» і ў «Партызанскай дубінцы». У 1943-1945 гг. - рэдактар выдавецтва ЦК КП(б)Б «Савецкая Беларусь», галоўны рэдактар Дзяржаўнага выдавецтва БССР у Маскве. У 1944 г. прызначаны таксама кіраўніком групы па складанню «Руска-беларускага слоўніка» (1953), у 1952-1956 гг. загадваў сектарам лексікаграфіі ў Інстытуце мовы, літаратуры і мастацтва АН БССР. У 1956-1957 гг. - дырэктар Інстытута мовазнаўства, у 1957-1969 гг. - дырэктар Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору АН БССР. Адначасова ў 1966-1969 гг. - акадэмік-сакратар аддзялення грамадскіх навук АН БССР. Выбіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР (1955-1967). Як сябра дэлегацыі Беларускай ССР неаднаразова ўдзельнічаў у рабоце сесій Генеральнай Асамблеі ААН (1955, 1956, 1957, 1964). Акадэмік АН БССР. Сябра СП СССР з 1934 г.

Узнагароджаны ордэнам Леніна, двума ордэнамі Працоўнага Чырвонага Сцяга, ордэнамі Чырвонай Зоркі, «Знак Пашаны» і медалямі.

Кутузова, С. В. Нет, не надо меня провожать, не надо / Светлана Валерьевна Кутузова. - Минск : Технопринт, 2001

Квилория, В. Т.  Бунт в тарелке :  невероятные похождения Шурки и Лерки : история десятая /  Валерий Тамазович Квилория. -  Мн. :  Изд. А. Н. Вараксин, 2008. -  199 с.

Квилория Валерий Тамазович

Белорусский писатель. Лауреат Международного конкурса детской и юношеской литературы им. А. Н. Толстого 2006 г. (г. Москва). Лауреат литературного конкурса "Русская премия" 2006 г. (г. Москва).

   
 Лайкоў, Я. Вогнепаклоннік : вершы / Янка Лайкоў. — Мн. : Маст. літ., 2003. — 94 с. — (Дэбют)

Янка Лайкоў – паэт, журналіст. Нарадзіўся ў сям’і настаўнікаў 10 верасня 1979, в. Мётча, (Барысаўскі раён, Мінская вобласць). Скончыў М?тчанскую сярэднюю школу, вучыўся на беларускім аддзяленні факультэта філалогіі БДУ, потым на факультэце традыцыйнай беларускай культуры і сучаснага мастацтва Беларускага дзяржуніверсітэта культуры і мастацтва. Працаваў у газеце “Літаратура і мастацтва” ў аддзеле паэзіі, аддзеле крытыкі часопіса "Маладосць”. Вершы пачаў пісаць у школьным узросце. Друкаваўся ў барысаўскіх газетах, часопісе “Першацвет”, у зборніку “Верш на свабоду”, у літаратурна-мастацкім выданні “Дзень паэзіі - 2005”. Аўтар паэтычных кніг “Акраец паветра” (1998), “Логіка пасткі” (2000), “Вогнепаклоннік” (2003). Піша на беларускай мове.
   
Левина, Г. Л.  Без названия :  стихи, проза : на рус. и англ. яз. / Галина Леонидовна Левина. -  Мн. :  Асобны Дом, 2005. -  68 с.

Левин, Л. М. Неразлучные друзья : папины стихи для меня, когда я была очень маленькой / Леонид Левин ; рисунки Галины Левиной. - Минск : Тонпик, 2006 - [15] с.

Левин Леонид Менделевич (1936—2014)Место рождения: г. Минск. Белорусский архитектор. Заслуженный архитектор Беларуси (1988 г.). Член Союзов архитекторов СССР и Беларуси. Председатель Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин. Лауреат Ленинской премии (1970 г.). Один из авторов мемориального комплекса "Хатынь".Работал в области монументального искусства.

Левин, Л. М.  Хатынь :  автобиографическая повесть / Леонид Менделевич Левин. -  Мн. :  Асобны Дах, 2005. -  280 с., [7] л. фот.

 

Левина, Г. Л.  Тель-Авив. Третий этаж :  эссе /  Галина Леонидовна Левина. -  Мн. :  Асобны Дах, 2005. -  80 с.
Левина, Г. Л.  Я украла у тебя 30 минут :  стихи /  Галина Леонидовна Левина. -  Мн. :  Асобны Дах, 2000. -  96 с.
Левша, А.  Струна в тумане :  стихотворения / Александр Левша. -  Борисов :  БЛС "Полоцкая ветвь", 1997. -  94 с.
Левша, А.  Женская логика :  стихотворения / Александр Левша. -  Гомель, 1995. -  40 с.
Ліпскі, У. С.  Крутыя версты :  дакументальная аповесць /  Уладзімір Сцяпанавіч Ліпскі. -  Мн. :  Маст. літ., 1980. -  127 с. - (Слава твая, Беларусь)


Ліпскі Уладзімір Сцяпанавіч нарадзіўся 6 мая 1940 г., у маленькай вёсачцы Шоўкавічы, што на Палессі, у Гомельскай вобласці, Рэчыцкім раёне.
Уладзімір Ліпскі працоўную дзейнасць пачаў у 1960 годзе на Гарадзейскім цукровым заводзе пасля заканчэння Мінскага тэхнікума харчовай прамысловасці. На заводзе ён прайшоў шлях ад слесара да інжынера, старшыні прафсаюзнага камітэта. Ён адзіны ў шматдзетнай сям’і атрымаў вышэйшую адукацыю, скончыўшы ў 1966 г. факультэт журналістыкі Беларускага Дзяржаўнага Універсітэта. Працаваў у Нясвіжскай раённай газеце “Чырвоны сцяг”, у Нясвіжскім райкаме камсамола, у ЦК ЛКСМ Беларуси.
У 1971 г. з’явілася яго першая кніга публіцыстыкі “Райкомаўскія будні”.
У 1978 г. па рэкамендацыі народнага пісьменніка Беларусі Івана Шамякіна Уладзімір Ліпскі быў прызначаны галоўным рэдактарам часопіса “Вясёлка”.
У той жа час Уладзімір Ліпскі становіцца кіраўніком Беларускага дзіцячага фонду. “
У 2001 г. Уладзіміру Ліпскаму прысуджана Дзяржаўная прэмія Рэспублікі Беларусь, ў 2005 г. – прэмія Міжнароднай асацыяцыі дзіцячых фондаў, у 2007 г. – Ордэн “Францыска Скарыны” за нумарам 109.
Творчы набытак пісьменніка Уладзіміра Ліпскага – больш за шэсцьдзесят кніжак аповесцей, апавяданняў, казак, нарысаў, публіцыстычных артыкулаў, нататкаў. Галоўны рэдактар часопіса "Вясёлка". Нязменны старшыня праўлення Беларускага дзіцячага фонду. Член Нацыянальнай камісіі па правах дзіцяці. Ганаровы член Саюза пісьменнікаў Беларусі, член прэзідыума СПБ, член Саюза журналістаў Беларусі. Ініцыятар і пастаянны старшыня журы Усебеларускага фестывалю народнага гумару ў Аўцюках. Кавалер ордэна Францыска Скарыны. За шматгадовае служэнне дзіцячай літаратуры і дзяцінству пісьменнік удастоены Дзяржаўнай прэміі Беларусі, Літаратурнай прэміі імя Я.Маўра, "вясёлкаўскай" прэміі імя В.Віткі, прэміі А.Грына, прэміі Міжнародных асацыяцый дзіцячых фондаў.
Ліпскі, У. С.  Азбука жыцця :  кн. для дзяцей /  Уладзімір Ліпскі. -  Мн. :  Адукацыя і выхаванне, 2010. -  207 с.
Ліпскі, У. С. Бацькі і дзеці : дзённікі / Уладзімір Ліпскі. — Мінск : Беллітфонд, 2002 — 327 с.
Ліпскі, У. С. Сакрэты колераў вясёлкі : апавяданні, казкі, вершы / Уладзімір Ліпскі ; прадмова Р. Баравіковай. - Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2014 - 119 с. - (Бібліятэка часопіса "Вясёлка")
Ліпскі, У. С.  Свіцязянская русалка :  нарысы /  Уладзімір Сцяпанавіч Ліпскі. -  Мн. :  ЛіМ, 2009. -  168 с.
Ліпскі, У. С.  Янкаў вянок :  дзецям пра Янку Купалу / Уладзімір Ліпскі. -  Мн. :  Маст. літ., 2009. -  222 с.
Лирика 2013. - Москва : Литературный клуб, 2014 - 320 с. - (Поэт года)
Лисицкая, Т. Г. Богиня, или Плач домохозяйки : поэтический сборник / Тамара Лисицкая. - Минск : Регистр, 2015 - 127 с.


Лисицкая Тамара Григорьевна (писательница)

Белорусская писательница, телеведущая, телережиссер, сценарист, радиоведущая.

Лось, Еўдакія Якаўлеўна (1929—1977).
Яснавокія мальвы : вершы / Еўдакія Лось. — Мн. : Беларусь, 1967.

Лось Еўдакія Якаўлеўна (1929—1977) — беларуская паэтэса.

Нарадзілася 01.03.1929 г. у вёсцы Старына Ўшацкага раёна Віцебскай вобласці ў сялянскай сям'і.

У 1948 г. скончыла Глыбоцкую педнавучальню, у 1955 г. - філалагічны факультэт Менскага педагагічнага інстытута. Працавала літработнікам у рэдакцыях газет «Чырвоная змена», «Зорька», рэдактарам Вучэбна-педагагічнага выдавецтва БССР. У 1960 г. скончыла Вышэйшыя літаратурныя курсы ў Маскве, зноў працавала ў Вучэбна-педагагічным выдавецтве БССР, літработнікам газеты «Звязда», адказным сакратаром часопіса «Работніца і сялянка», у 1975-1977 гг. - галоўным рэдактарам часопіса «Вясёлка». Сябра СП СССР з 1957 г.

Узнагароджана ордэнам «Знак Пашаны» і медалём.

Лызлова-Корэн, Н. Е.  Бесконечное лето :  стихи /  Нина Лызлова-Корэн. -  [Б. м. :  б. и.], 2006. -  190 с.
Лызлова-Корэн, Н. Е.  Призраки :  стихи /  Нина Лызлова-Корэн. -  [Б. м. :  б. и.], 2008. -  187 с.
Лызлова-Корэн, Н. Е.  Шорохи ушедших лет :  стихи /  Нина Лызлова-Корэн. -  [Б. м. :  б. и.], 2005. -  183 с.
Самый старый автограф коллекции. 1958 год  
Лынькоў, Міхась (пісьменнік ; 1899—1975).
Агні Танганьікі : апавяданне / Міхась Лынькоў. — Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, Рэдакцыя мастацкай літаратуры, 1957. — 36, [1] с. ; 17 см. — (Бібліятэчка беларускага нарыса і апавядання). — Перад выпускнымі данымі аўтар: Михаил Тихонович Лыньков.


Міхась Лынькоў (Луцкевіч Антон), нарадзіўся 30.01.1884 г. у горадзе Шаўлі (цяпер Шаўляй, Летува) у сям'і служачага.

З 1897 г. жыў у Менску, дзе вучыўся ў мужчынскай класічнай гімназіі. У 1902 г. паступіў на фізіка-матэматычны факультэт Пецярбургскага ўніверсітэта. Пасля васьмі семестраў перавёўся на юрыдычны факультэт Юр'еўскага (цяпер Тартускага) універсітэта, дзе вучыўся шэсць семестраў. Адзін з заснавальнікаў Беларускай Сацыялістычнай Грамады (1903); на першым з'ездзе партыі (1905) абраны сябрам ЦК. У 1905 г. быў арыштаваны, у 1906-1908 гг. знаходзіўся на нелегальным становішчы. У 1916 г. заснаваў Беларускую сацыял-дэмакратычную работніцкую групу. З 1918 г. - сябра Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі. Узначальваў Беларускі народны камітэт у Вільні (1916-1919), з'яўляўся старшынёй віленскай Беларускай рады (1918-1919). У сакавіку 1918 г. кааптаваны ў склад Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Адзін з ініцыятараў абвяшчэння незалежнасці БНР (Акт 25 сакавіка 1918 г.). З кастрычніка 1918 па люты 1920 г. старшыня Рады народных міністраў БНР, народны міністр замежных спраў. Адстойваў інтарэсы Беларусі на Парыжскай мірнай канферэнцыі, на перагаворах з Ю.Пілсудскім. У верасні 1919 г. быў інтэрніраваны польскімі ўладамі, у час савецкай улады ў Вільні (ліпень-верасень 1920 г.) зняволены. Пасля заключэння Рыжскага трактата - старшыня падпольнага Беларускага дзяржаўнага камітэта і легальных Беларускага нацыянальнага камітэта, Беларускага выдавецкага таварыства, выкладчык Віленскай беларускай гімназіі, заснавальнік і дырэктар Беларускага музея імя Івана Луцкевіча ў Вільні. Двойчы прыцягваўся да судовай адказнасці ў справе Беларускай сялянска-рабочай грамады, быў зняволены, звольнены з працы ў гімназіі, а ўзначаленыя ім Беларускі нацыянальны камітэт і Беларускае выдавецкае таварыства - забаронены польскімі ўладамі. Пасля прыходу ў Вільню Чырвонай Арміі 30.09.1939 г. арыштаваны і вывезены ў Менск. Рэабілітаваны ў 1989 г.

Паводле афіцыйных звестак, памёр у 1946 г. у зняволенні. Паводле іншых звестак, расстраляны ў чэрвені 1941 г. у час эвакуацыі вязняў.
Лякин, В. А.  Калинковичи на перекрестке дорог и эпох :  ист. очерк /  Владимир Александрович Лякин. —  Мозырь :  Белый Ветер, 2010. —  131 с.

В. А. Лякин — научный сотрудник Калинковичского государственного краеведческого музея.
На страницах этой книги читатель совершит путешествие в белорусскую историю.
Лякин, В. А.  Мы с берегов Каленковки :  сб. ист.-биограф. очерков /  Владимир Александрович Лякин. -  Мозырь :  Белый Ветер, 2010. -  219 с.
Сборник историко-биографических очерков В. А. Лякина, научного сотрудника Калинковичского государственного краеведческого музея.
Лякин, В. А.  Оборона Бобруйской крепости :  ист. очерк /  Владимир Александрович Лякин. -  Мозырь :  Белый Ветер, 2012. -  93 с.
Исторический очерк о Бобруйской крепости В. А. Лякина, научного сотрудника Калинковичского государственного краеведческого музея.
   
Махнач, Алесь (пісьменнік ; 1922—2001).
Не кажы: мая хата з краю... : п'есы / Алесь Махнач. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1980. — 110, [2] с. ; 20 см. — Перад выпускнымі данымі аўтар: Александр Иванович Махнач. — Змест: п'есы: На паляванні ; Лазня без веніка ; Мадам Іёнаўна ; Упарты кліент ; Чуласць падвяла ; Сон спраўдзіўся ; Кацёл ; Дама з міністэрства.


Махнач Алесь нарадзіўся 27.08.1922 г. у вёсцы Забалацце Ўздзенскага раёна Менскай вобласці ў сялянскай сям'і.

У 1941 г., пасля заканчэння Калінкавіцкай ваеннай навучальні, накіраваны на пасаду камандзіра ўзвода ў гарнізон Берасцейскай крэпасці. Абараняючы крэпасць, быў цяжка паранены і ўзяты ў палон. Вызвалены з канцэнтрацыйнага лагера ў 1945 г. Знаходзіўся на лячэнні ў ваенных шпіталях (1945-1947), загадваў прысынкаўскай сельскай бібліятэкай на Ўздзеншчыне (1947-1953), працаваў у рэдакцыі газеты «Літаратура і мастацтва» (1953-1961, 1963-1966). Скончыў завочна Менскі бібліятэчны тэхнікум (1954) і Літаратурны інстытут у Маскве (1960). Сябра СП СССР з 1957 г.

Узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I і II ступеняў, медалямі.

Заслужаны работнік культуры Беларускай ССР (1980).
   
  Малахоўскі, Р. Ю.  Беражніца :  вершы /  Рагнед Юр'евiч Малахоўскі. —  Мн. :  Маст. літ., 2005. —  75 с. — (Дэбют)

Малахоўскі Рагнед Юр’евіч нарадзіўся 5 верасня 1984 года ў пасёлку Сяймчан, Магаданскай вобласці (РФ) у сям’і мастака. У 1987 годзе разам з бацькамі і старэйшым братам вярнуўся на Радзіму ў Беларусь у Нарачанскі край (Мінская вобласць). Жыве ў в. Нарач.
У 2002 годзе скончыў беларускамоўную Нарацкую СШ№2 (11 класаў).
У 2009 годзе скончыў факультэт фінансаў і банкаўскай справы Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэта.
Працаваў грузчыкам, вадзіцелям-экспедытарам, выхавацелям у інтэрнаце, ахоўнікам гандлёвага цэнтра, фасадчыкам на будоўлі…
З 14 год займаецца лёгкай атлетыкай.
З 2006 года піша электронную музыку (гучала ў эфіры некаторых FM-радыёстанцый).
3 2006 года займаецца фотамастацтвам (праводзіліся фотавыставы ў Мінску і Лодзі (Польшча), фотапрацы публікаваліся ў перыядычных выданнях).
З 2003 года рэгулярна выступае з літаратурнымі творамі ў рэспубліканскай перыёдыцы (часопісы “Полымя”, “Дзеяслоў”, “Маладосць”, газеты “ЛіМ”, “СБ” і інш.), калектыўных зборніках і анталогіях. Вершы перакладаліся на рускую, балгарскую і інш. мовы.
Аўтар паэтычнага зборніка “Беражніца” (Мн., “Мастацкая літаратура”, 2005г.).
З 2006 года член ГА”Саюз беларускіх пісьменнікаў”.
У 2007 годзе ўзнагароджаны дыпломам Саюза пісьменнікаў Беларусі “за вялікі ўклад у развіццё культуры і літаратуры Беларусі”.
У цяперашні час падрыхтаваныя да выхаду паэтычныя зборнікі “Клічнікі дажджу” і “Памяць вады”, а таксама фотаальбомы з вершамі “Маё Нарочча” і “Ragned”.

Зборнік вершай Рагнеда Малахоўскага адказ на заявы пра “напісаньне ўсяго лепшага ў мінулым. Малады паэт са шмат якімі творчымі зацікаўленьнямі запрашае ў свій сьвет выршадзены ў вершаваных вязанках. Паэзія Рагнеда Малахоўскага – зразумлая кожнаму, нягледзячы на ўзрост, роўная, стрыманая, без кічу ў даніне сучасных тэндэнцыяў у паэзіі. Сапраўдная споведзь аўтара, які шчыраі пяюча распавядае пра свае пачуцьці прапітаныя духам роднага краю. Трапныя вобразы, гарманічная завершанасьць твораў, жывая мова не пакінуць абыякавымі ні маладога ні сталага прыхільніка беларускага паэтычнага слова.
Марк-Георг, В.  Одическое ожерелье :  стихи / В. Марк-Георг. -  Мн. : [б.  и.], 1998. -  238 с.
Марозаў, З. З.  Сын чалавечы :  лірыка /  З. З. Марозаў. -  Мн. :  Пасада, 1993. -  319 с.


Марозаў Змітрок (пісьменнік ; нар. 1954 )

Месца нараджэння: пас. Язбы Крупскага раёна Мінскай вобласці. Беларускі паэт, празаік, публіцыст. Скончыў агранамічны факультэт Беларускай сельскагаспадарчай акадэміі (1975). Пачаў друкавацца ў 1977 г. Лаўрэат прэмii Ленiнскага камсамола Беларусi (1988), прэміі Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі ў галіне літаратуры (1995).
Мартысюк, П. Г. С оружием в руках / П. Г. Мартысюк. — Мн. : Беларусь, 1985. — 192 с.

Мартысюк Петр Григорьевич, родился 15.9.1915 г. в д. Ореховка Червеньского района. Один из руководителей партийного подполья и партизанского движения в Минской области. Окончил Высшую партийную школы при ЦК КПСС (1959). В 1934 - 1939 гг. Председатель колхоза. Участник освобождения Западной Беларуси в 1939 г., советско-финляндской войны 1939-1940 гг. С июня 1941 г. в партизанах: рядовой, политрук роты, с октября 1942 г. комиссар отряда, в августе 1943 г.- июле 1944 г. - партизанской бригады 200-и имя К.К. Рокоссовского, в апреле 1943 г. - июле 1944 г. секретарь Дзержинского подпольного РК КП(бы)Б. С 1944 г. на партийной, советской и административно-хозяйственной работе. Депутат Верховного Совета БССР в 1959 - 1963 гг. и 1967 - 1971 гг.

Бывший комиссар 200-й партизанской бригады имени К.К. Рокоссовского, секретарь Дзержинского подпольного райкома партии в своих воспоминаниях рассказывает о партизанской борьбе в Минской области, о подпольной партийной работе в период Великой Отечественной войны

Масла, А. С.  Вандроўка з божымі кароўкамі :  казачная аповесць /  Алена Масла. -  Мн. :  Маст. літ., 2007. -  58 с. 

 Масла Алена

Пісьменніца - казачніца. Нарадзілася 14 красавіка 1967 года ў вёсцы Мілашова Мёрскага раёна Віцебскай вобласці ў сям’і настаўнікаў-філолагаў. Скончыла Мілашоўскую васьмігодку, пасля вучылася ў Мёрскай СШ №2. З 1984 па 1989 гг. - студэнтка БДУ імя Леніна (факультэт журналістыкі). Працавала фотакарэспандэнтам у газеце “Піянер Беларусі” (“Раніца”), рэдактарам краязнаўчага атдзела ў газеце “Туризм и отдых”, рэдактарам аддзела часопіса “Качели”, галоўным рэдактарам газеты “Переходный возраст”. З 2006 года – загадчык рэдакцыі дзіцячай літаратуры выдавецтва “Мастацкая літаратура”. Піша казкі. Друкавалася ў часопісе “Маладосць”, “Дзеяслоў”, “Вясёлка”, газеце “Літаратура і мастацтва” і інш. Аўтар кніг “Рождество у крёстной” (2005), “Таямніца закінутай хаты” (2005), “Вандроўка з божымі кароўкамі” (2007), шэрагу публікацый у перыёдыцы на тэму развіцця беларускай дзіцячай літаратуры. Паводле рэйтынгу газеты “Наша ніва” кнігі “Таямніца закінутай хаты” (2005 год) і “Вандроўка з божымі кароўкамі” (2007 год) адзначаны сярод лепшых кніг года. У 2007 годзе адзначана Пасведчаннем чытацкіх сімпатый па выніках конкурсу водгукаў “Лепшая беларуская кніга” (Беларуская бібліятэчная асацыяцыя). Маці дарослых дзяцей. Жонка найлепшага ў свеце мужа. Жыццё ўспрымае як суцэльную казку: з рознымі прыгодамі і здарэннямі, але абавязковай перамогай Дабра.

Масла, А. С.  Таямніцы закінутай хаты :  казкі /  Алена Масла. -  Мн. :  Маст. літ., 2005. -  110 с.

Масягин, В. П.  Офицеры Балтийского флота /  Владимир Павлович Масягин, Сергей Александрович Якимов. -  СПб. :  Изд. Дом Измайловский, 2003. -  175 с.

Масягин Владимир Павлович профессор кафедры морально-психологического обеспечения Военно-политической академии им. В. И. Ленина, доктор педагогических наук, военный историк.

   
 Мазур, А. У.  Святліца :  зб. паэзіі / Алесь Мазур. -  Мн. :  Кнігазбор, 2006. -  47 с.

Мазур Алесь

Месца нараджэння: Стаўбцоўскі раён. Паэт. Аўтар зборніка паэзіі "Святліца".
   
  Медунецкий, В. Х.  Чёрный хлеб :  стихи /  В. Х. Медунецкий. -  Мн. :  Нёман, 1998. -  134 с. 
Медунецкий, В. Х.  Посох Аввакума :  стихи /  В. Х. Медунецкий. -  Мн. :  Маст. літ., 1993. -  126с.

Медунецкий Василий Хрисонорович (поэт ; род. 1948)

Поэт, музыкант. Член Союза белорусских писателей.
Іван Міско = Иван Миско = Ivan Misko :  альбом /  склад. і тэкст І. Я. Міско. -  Мн. :  Беларусь, 2002. -  111 с.

Іван Якімавіч Міско - скульптар, заслужаны дзеяч мастацтваў беларусі, лалўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР, ганаровы акадэмік Міжнароднай акадэміі Еўразіі, ганаровы акадэмік Міжнароднай акадэміі інфармацыйных працэсаў і тэхналогій.
Міхайлаў, А.  Спявай, труба! :  вершы і песні /  Альберт Міхайлаў. -  Мн. :  Энцыклапедыкс, 2004. -  131 с.

Міхайлаў Альберт Аляксеевіч (нар. 1947)

Месца нараджэння: г. Старыя Дарогі Мінскай вобласці. Палітолаг, сацыёлаг, паэт.
Монич, В. Г. О вечном и настоящем... / Василий Монич. — Мн. : Мэджик Бук, 2008. — 87 с.

Василий Григорьевич Монич о себе: «Я родился в деревне Большие Жаберичи Крупского района Минской области в год Великой Победы. Работать и учиться, как и положено было в лихое еще послевоенное время, начал одновременно. Учебный сезон – за партой, на зимних или летних каникулах – трудился, что называется, до седьмого пота в составе специальной конной подводы, обеспечивавшей наш колхоз торфом, удобрениями и пиломатериалами. С мальчишеских лет числился разнорабочим на торфозаводе «Плавучее-Галое» в Крупском районе Минской области.
Когда в конце пятидесятых годов минувшего века мне исполнилось тринадцать лет, председатель колхоза «За мир» назначил Васю Монича на ответственейшую должность – весовщика по приему зерна после обмолота.
В 1960 году вместе со многими другими земляками я уехал учиться в Минск. Поступил в строительное училище №23 белорусской столицы на специальность штукатура.
А потом была служба в рядах Советской Армии (1969-1971 гг.) Солдатом, сержантом, старшиной я участвовал в строительстве Ленинградской атомной электростанции.
После демобилизации в 1971 году трудился в стройтресте №5 начальником отдела строительных материалов. В то время активно велось строительство МТЗ, МАЗа, МПЗ, многих других объектов, важных для нашей страны. Как снабженец, я объездил весь СССР в поисках дефицита: металла, труб, стекла и много другого. В 1974-м был переведен в СУ-14 на должность заместителя начальника. В 1978-м меня назначили начальником строительного управления, потом заместителем управляющего трест-площадки №32. Затем я возглавил РСУ №7 Заводского района Минска, где с 1980 по 1982 год проработал начальником ПТО, главным инженером и начальником РСУ.
В 1982 году меня перевели в РСУ Заводского района Минска на должность заместителя начальника Минского авиационно-технического училища гражданской авиации. В этом же году я поступил на заочное отделение в Киевский институт гражданской авиации на факультет эксплуатации воздушного транспорта. Институт закончил за пять лет вместо шести. Прошло уже много лет, но и сегодня чувствую удовлетворение от работы в системе гражданской авиации Советского Союза.»
Мурадов, Ю. В.  Дороги великих /  Юрий Мурадов. -  Тула :  Инфра, 2006. -  67 с.

Мурадов Юрий Викторович (писатель)

Выпускник московского Литературного института им. М. Горького (1985 г.), прозаик, драматург, критик, член Союза писателей СССР с 1984 г.; член Союза писателей Израиля. В Израиле с 1992 г. Работал переводчиком в газетах «Наша страна», «Новости недели», «Панорама», «Новая газета», «24 часа», «Вести». Был редактором газеты «Панорама», газеты «Успех-ньюз».
Мяделец, Н. Я.  Листая жизни календарь :  стихотворения /  Надежда Мяделец. -  Мн. :  Смэлток, 2010. -  78 с.

Мяделец Надежда Яковлевна (поэтесса ; род. 1945)

Место рождения: д. Бабцы Докшицкий район Витебской области. Белорусская поэтесса. Закончила Могилёвский педагогический институт. Работала учительницей начальных классов. Публикует стихи в районных газетах (Логойска, Борисова, Докшиц), в журнале "Акно", альманахе "Гоман" и др.

Мяделец, Н. Я. Навстречу ветрам / Надежда Яковлевна Мяделец. — Мн. : Изд. И. П. Логвинов, 2011. — 99 с.

Мятліцкі, М. М.  Палески смутак :  вершы і паэмы /  Мікола Мятліцкі. -  Мн. :  Маст. літ., 1991. -  287 с.

Мікалай Міхайлавіч Мятліцкі нарадзіўся 20 сакавіка 1954 года ў вёсцы Бабчын Хойніцкага раёна Гомельскай вобласці, у адной з найпрыгажэйшых мясцін поўдня Беларусі. Паэтычны талент, відаць, перадаўся яму ад дзеда Яўхіма Анісімавіча, які складаў гумарыстычныя вершы. Мікола пачаў пісаць вершы ў школьныя гады, яшчэ ў 4 класе, а ў 1969 годзе яго творы былі апублікаваны ў хойніцкай раённай газеце. Сур'ёзна ставячыся да свайго паэтычнага таленту, Мікола Мятліцкі паступіў на філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта, дзе актыўна займаўся творчасцю, быў старастам студэнцкага літаб'яднання "Узлёт".
Пасля заканчэння ў 1977г. БДУ Мікола Мятліцкі працаваў у рэдакцыях газеты "Літаратура і мастацтва", выдавецтва "Мастацкая літаратура". З 2002г. – галоўны рэдактар часопіса "Полымя". Аўтар кніг паэзіі "Абеліск у жыце" (1980), "Мой дзень зямны" (1985, прэмія Ленінскага камсамола Беларусі), "Ружа вятроў" (1987), "Горкі вырай" (1989), "Шлях чалавечы" (1989, выбранае), "Палескі смутак" (1991), "Чаканне сонца" (1994, выбранае), "Бабчын" (1996, Дзяржаўная прэмія імя Янкі Купалы), "Хойніцкі сшытак" (1999), "Жыцця глыбінныя віры" (2001).
З самага пачатку творчага шляху паэзія Міколы Мятліцкага была ў глыбокім і плённым рэчышчы традыцыйнага беларускага верша з яго ўвагай да канкрэтна-рэалістычных дэталяў, фальклорна-песеннай меладычнасцю і адкрытай пачуццёвасцю.

Мятліцкі, М. М. Жыцця глыбінныя віры : вершы і балады / Мікола Мятліцкі. — Мн. : Маст. літ., 2001. — 382 с.


   
 Наследие 2015. - Москва : Литературный клуб, 2015 - 430 с.
   
 Наука и образование на пороге IIІ тысячелетия : материалы Международногоконгресса, 3—6 окт. 2000г., г. Минск. — Мн. : НАН Беларуси, 2001. — 825 с. 
   
 Нікіпорчык, А. Д.  Сляза і малітва :  вершы /  Ала Дзмітрыеўна Нікіпорчык. -  Мн. :  Кнігазбор, 2006. -  67 с.
   
 Николаев, И. Н.  Сладкий дым Отечества :  роман /  И. Н. Николаев. -  Мн. :  Печатный двор, 2005. -  362 с. 
   
Николаев, И. Н.  Запах пороха :  повесть /  И. Н. Николаев. -  М. :  Воениздат, 1975. -  158 с.
 
Они прошли войну ради мира на Земле : (60-летию Великой Победы посвящается) : продолжение книги "Память" г. Борисов, Борисовский район / Борисовский районный совет ветеранов. — Борисов : [Б. и.], 2004. — 423 с.
   
  Пазднякоў, М. П. Вавёрчына хатка : апавяданні, казкі / М. Пазднякоў ; рэд. Н. Філіповіч. — Мн : Мастацкая літаратура, 2006. — 95 с.

Пазнякоў Міхась Паўлавіч Беларускі паэт, празаік, перакладчык, крытык, мовазнавец Міхаіл Паўлавіч Пазнякоў нарадзіўся 24 студзеня 1951 г. у в. Заброддзе Быхаўскага раёна. Вучыўся спачатку ў Забродскай пачатковай школе. У 9 класе Міхась Пазнякоў быў абраны рэдактарам "Камсамольскага пражэктара" – насценнай газеты камсамольскай арганізацыі школы. Першы яго верш быў надрукаваны ў 1966 г. у газеце "Браслаўская звязда" (г. Браслаў), дзе Міхась Пазнякоў вучыўся некалькі месяцаў у санаторнай школе. Заўважыў і падтрымаў яго кіраўнік літаратурнага аб'яднання, вядомы пісьменнік Павел Пруднікаў. У 1968 г. адбылася першая сустрэча Міхася з жывым пісьменнікам – чараўніком мастацкага слова Адамам Русаком.
У 1971 г. Міхась Пазнякоў стаў студэнтам філалагічнага факультэта знакамітай вышэйшай навучальнай установы Беларусі – Белдзяржуніверсітэта.
У 1976 г. у газеце "Беларускі універсітэт" быў надрукаваны першы верш Міхася Пазнякова на беларускай мове. Пасля заканчэння універсітэта (1977 г.) вярнуўся ў Мінск і выкладаў родную мову і літаратуру ў СШ №26. У 1978 г. залічаны на працу ў Інстытут мовазнаўства, дзе прымаў удзел у распрацоўцы двухтомных "Русско-белорусского словаря" і "Беларуска-рускага слоўніка", а таксама з'яўляўся памочнікам навуковага рэдактара гэтых выданняў. Навуковым жа рэдактарам быў Кандрат Крапіва – у той час віцэ-прэзідэнт АН Беларусі.
З 1981 г. Міхась Пазнякоў – дырэктар Літаратурнага музея М. Багдановіча. 3 1984 г. па 2000 г. працаваў у дзяржаўным выдавецтве "Юнацтва", прайшоўшы шлях да галоўнага рэдактара. Потым два гады ўзначальваў часопіс "Вожык". 3 2003 г. працуе ў часопісе "Неман": да мая 2008 г. – намеснікам галоўнага рэдактара, а цяпер – галоўным рэдактарам.
Першая кніжка Міхася Пазнякова была адрасавана дзецям – "Дзіўныя "блізняты" (1987 г.), якую склалі загадкі на беларуска-рускія амонімы. Затым з'явіліся "Побач з татам" (1988 г.), "Тры чарадзеі" (1991 г.), "Ехаў поўны воз дзівос" (1994 г.), "Шые вожык кажушок", "Дзівосны свет" (1996 г.) і інш. Выйшлі кніжкі вершаў для дарослых: "Колер радасці" (1988 г.), "Час надзеі" (1991 г.), "Крутит время свои жернова" (2004 г.), "Любі і помні" (2006 г.), "Святое правіла..." (2008 г.). Сягоння Міхась Пазнякоў – аўтар каля 30 кніг паэзіі і прозы. Міхась Пазнякоў пераклаў на беларускую мову кніжкі "Дапаможаш ты – табе дапамогуць" (афганскія народныя казкі), "Залатая ракавінка" (кітайскія народныя казкі), "Дванаццаць месяцаў" С. Маршака, "У заапарку" М. Гелера, раманы: С. Лагерлёф "Пярсцёнак Лёвеншольдаў", В. Скот "Квенцін Дорвард", М. Сервантэс "Дон Кіхот", некаторыя творы В. Біянкі, Я. Пермяка, Л. Махмудава, X. К. Андэрсена, братоў Грым і іншых.
У апошнія гады перакладае нашых вядомых творцаў на рускую мову: Янку Сіпакова, Івана Пташнікава, Васіля Ткачова, Уладзіміра Гніламёдава, Паўла Саковіча, Казіміра Камейшу.
Міхась Пазнякоў з'яўляецца Лаўрэатам Літаратурнай прэміі імя Пятруся Броўкі ў галіне дзіцячай літаратуры (1996 г.), трох Рэспубліканскіх літаратурных прэмій "Лепшая кніга года", лаўрэатам прэміі Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі і іншых.
Пазнякоў, М.  Песня прыроды :  вершы, скорагаворкі, загадкі /  Міхась Пазнякоў. -  Мн. :  Нар. асвета, 2012. -  23 с. - (Свет вакол нас)
Пазнякоў, М.  Радзіма :  вершы /  Міхась Пазнякоў. -  Мн. :  Нар. асвета, 2012. -  22 с. - (Свет вакол нас)
Пазнякоў, М. П. Усміхаюцца зоры над хатаю : выбраныя творы / Міхась Пазнякоў. — Мн. : Бел. Дом друку, 2011. — 483 с. — (Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі)
   
 Палачанін, Ф.  Вяртанне да першачысціні :  п'есы і літ.-муз. кампазіцыі /  Федар Палачанін. -  Мн. :  Бел. кнігазбор, 2004. -  192 с.

Палачанін Фёдар Антонавіч (пісьменнік ; нар. 1951)  

Месца нараджэння: Докшыцкі раён. Пісьменнік, акцёр Докшыцкага народнага тэатра.
   
  Парэмскі, Л.П.  Адценні :  вершы /  Леў Парэмскі. -  Мн. :  Кнігазбор, 2009. -  107 с.

Парэмскі Леў Паўлавіч (паэт ; нар. 1938)  

Месца нараджэння: г. Клічаў Магілёўскай вобласці. Беларускі аўтар паэзіі. Скончыў аддзяленне журналістыкі філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта імя У. І. Леніна (1967). Працаваў у часопісе "Мелиорация и водное хозяйство", на Белдзяржтэлерадыё, у часопісе "Пралеска". Аўтар паэтычных кніг "Спагада" (1980), "Адценні" (2009), "Іпастасі" (2011), кніг для дзяцей "Каламбір" (1991), "Хітруха" (2005).
Пашкевич, В. Г. Над рекой Березой : документальная повесть / Виктор Пашкевич ; авторизованный перевод с белорусского В. Лукина. - Минск : Мастацкая лiтаратура, 1974 - 167 с.

Пашкевич Виктор Григорьевич (кандидат исторических наук ; автор прозы ; 1928—2004)  

Место рождения: г. Борисов Минская область. Кандидат исторических наук. Автор прозы. В годы Великой Отечественной войны организовал молодежную подпольную группу. Воевал в партизанском отряде. С 1959 г. жил в г. Ужгороде (Украина). Почетный гражданин г. Борисова.
Пашкевич, В. Г. Партизанское движение на Борисовщине в годы Великой Отечественной войны : (по материалам борьбы трудящихся в Борисовско-Бегомльской и Минско-Червенской зонах) / В. Г. Пашкевич ; под научной редакцией Н. В. Арсентьева. - Борисов : [б. и.], 1977 - 27 с.
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   

 

 

 

 

 

 

Медиа

УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ АВТОГРАФОВ ООО СВЕТЛОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ Опубликовано: 9 авг. 2016 г.

Оставить комментарий

Библиотека в Youtube

узнать ещё больше

80 лет Минской области 100 лет вооружённым силам 100 лет октябрьской революции 1812 2018_год малой родины в беларуси access creative_hall deutsch_express english_for_kids english_speaking_club igrabel infousa libкард абонемент автографы акция анимационный фильм армия артколлегиум безопасность беларуская мова белая трость белорусский язык бенефис читателя беседа беседы о святых библио кондитерская библиотека равных возможностей_проект библиотечный консорциум борисов борисовский колорит борисовский район борисовщина валерий шкарубо вдохновение_клуб вебинар ветераны вечер бардовской песни видеолекторий викторина виртуальная экскурсия виртуальные путешествия виртульная выставка возрождение клуб воиныинтернационалисты волонтёры вооруженные силы встречи выбери жизнь проект выборы 2018 выставка выставка графики выступления газеты галерея З'ява города побратимы городская библиотека №1 городская библиотека №2 городская библиотека № 4 городская библиотека № 5 городская библиотека № 6 городская библиотека № 7 громкие чтения дары декада день матери день специалиста детские писатели детский отдел детям диафильмы достижения дошкольники духовно просветительский центр единый день информирования жизнь библиотеки журналы за здоровую молодость зал искусств зал литературы на иностранных языках здоровый образ жизни земляки золотая пора_клуб золотой возраст_клуб золотой фонд библиотеки игровая программа игротека иконы институт_Гёте информационно поисковый центр информационный час история борисова итоги года калейдоскоп кружок каникулы картинная галерея кино в библиотеке кинолекторий клубы книги книжка на ладошке книжная выставка коллекция автографов колодеевские чтения конкурс конкурс профессионального мастерства консультации конференция краеведение краеведческий центр кроха_проект круглый стол кукольный спектакль курсы компьютерной грамотности лего лекторий лендарт литературная игра литературное путешествие литературно музыкальная композиция литературные премии литературный аукцион литературный круиз литературный турнир литературный час лучший библиотекарь малая родина мастеркласс мастерская радости медиаавтобус медиаграмотность международная деятельность международное сотрудничество мемориально_выставочный_зал_И_Х_Колодеева мемориальновыставочный зал мероприятия милосердие_клуб минская область молодёжи музей мультфильмы міжнародны дзень роднай мовы награды настольные игры незрячие немецкий язык новая литература новые поступления новый год нумизматика обзор областная школа методиста обучение окна библиотеки октябрь октябрята освод отдел галерейно выставочной деятельности отчёты очаг_семейный клуб падзея творческое объединение партнёры_друзья_побратимы парус_клуб периодика периодические издания писатели план планирование подарки подросткам познавательный час посвящение в читатели по странам и континентам проект почётные граждане поэты права ребёнка правовое просвещение правовой час православие православные святыни презентация книги преодоление_проект приёмным семьям продление online проекты профориентация публикации сотрудников публичный центр правовой информации путеводитель раритеты ресурсы родителям рождество ростОК русская литература светоч_православный клуб селфи с любимой книгой сельская библиотека № 8 д Большая Ухолода сельская библиотека №19 д Забашевичи сельская библиотека № 30 д Лошница сельская библиотека №33 д Моисеевщина сельская библиотека №34 д Мстиж сельская библиотека №38 д Оздятичи сельская библиотека №43 д Холхолица сельская библиотека №45 д СтароБорисов сельские библиотеки семинар семья семья у книжной полки славянка_православный клуб слайд беседа собеседник_клуб совещание сопричастность_проект сотрудники библиотеки социально педагогический центр спадчына ступени_клуб сувениры счастье быть читателем таланты борисовщины танцы творческая лаборатория творческий отчёт творчество детей театрализованные представления туризм уголок избирателя услуги флешбук фольклор фонды фотографии холокост ценителям искусства центральная библиотека центр правовой информации час истории час памяти час поэзии читальный зал читатели школа православия школа юного эстета экологическая культура экологический праздник эколого краеведческое путешествие экскурсии юбилеи писателей юные знатоки борисова кружок