Sidebar

13
Сб, Ліп

Пералік адміністрацыйных працэдур

Оформление
  • Мин. Малинький Средний Большой Макс.
  • По умолчанию Helvetica Segoe Georgia Times

ПЕРАЛІК

адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца

дзяржаўнай установай культуры Барысаўская цэнтральная раённая

бібліятэка ім. І. Х. Каладзеева» па заявах грамадзян згодна з

Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.04.2010

«Аб адміністрацыйных працэдурах, якія ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян»

 

Назва адміністрацыйных працэдур

Дзяржаўны орган (іншая арганізацыя), у які грамадзянін павінен звярнуцца

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры*

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры**

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

2.1. Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі

Барысаўская цэнтральная раённая бібліятэка ім. І. Х. Каладзеева

бясплатна

5 дзён са дня звароту

бестэрмінова

2.2. Выдача даведкі аб месцы працы, службы і займаемай пасады

Барысаўская цэнтральная раённая бібліятэка ім. І. Х. Каладзеева

бясплатна

5 дзён са дня звароту

бестэрмінова

2.3. Выдача даведкі аб перыядзе працы, службы

Барысаўская цэнтральная раённая бібліятэка ім. І. Х. Каладзеева

бясплатна

5 дзён са дня звароту

бестэрмінова

2.4. Выдача даведкі аб памеры заработнай платы

Бухгалтэрыя аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Барысаўскага райвыканкама

 

бясплатна

5 дзён са дня звароту

бестэрмінова

2.5. Прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах

Барысаўская цэнтральная раённая бібліятэка ім. І. Х. Каладзеева (бухгалтэрыя)

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

 

лісток непрацаздольнасці

 

даведка аб памеры заработнай платы – у выпадку, калі перыяд, за які вызначаецца сярэднядзённы заробак для назначэння дапамогі, складаецца з перыядаў работы ў розных наймальнікаў

бясплатна

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту альбо прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, – 1 месяц

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

2.6. Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці

Барысаўская цэнтральная раённая бібліятэка ім. І. Х. Каладзеева (бухгалтэрыя)

заяву

 

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

 

даведка аб нараджэнні дзіцяці – у выпадку, калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь

 

пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці – у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь

 

пасведчання аб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку старэй 18 гадоў (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей)

 

копія рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) (далей – усынаўленні) – для сем’яў, якія ўсынавілі (удачарылі) (далей – усынавілі) дзяцей

 

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў (удачарыцеляў) (далей – усынавіцелі), апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

 

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярждае катэгорыю няпоўнай сям’і, - для няпоўных сем’яў

 

копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці

 

пасведчанне аб заключэнні шлюбу – у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе

бясплатна

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту альбо прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, – 1 месяц

аднаразова

2.8. Прызначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці

Барысаўская цэнтральная раённая бібліятэка ім. І. Х. Каладзеева (бухгалтэрыя)

заяву

 

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

 

заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі

 

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак заяўніка і жонка заяўніка або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

 

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, - для няпоўных сем’яў

 

пасведчанне аб заключэнні шлюбу – у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе

бясплатна

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту альбо прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, – 1 месяц

аднаразова

2.9. Прызначэнне дапамогі па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў

Барысаўская цэнтральная раённая бібліятэка ім. І. Х. Каладзеева (бухгалтэрыя)

заяву

 

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

 

пасведчанне аб нараджэнні дзяцей (пры выхаванні ў сям’і дваіх і больш непаўналетніх дзяцей – не менш за два пасведчанні аб нараджэнні) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх пасведчанняў)

 

копія рашэння суда аб усынаўленні - для сем’яў, якія ўсынавілі дзяцей

 

копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці

 

пасведчанне інваліда альбо заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі - для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 3 гадоў

 

пасведчанне пацярпелага ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, іншых радыяцыйных аварый – для грамадзян, якія пастаянна (пераважна) пражываюць на тэрыторыі, якая падверглася прэдыкатыўнаму забруджванню ў зоне далейшага адсялення або ў зоне з правам адсялення

 

пасведчанне аб заключэнні шлюбу – у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе

 

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, - для няпоўных сем’яў

 

даведка аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах

 

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

 

даведка аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам

 

даведка аб выхадзе на працу, службу для заканчэння водпуску па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі – пры афармленні водпуску па догляду за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў іншым членам сям’і або сваяком дзіцяці

 

даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты – у выпадку змены месца выплаты дапамогі

бясплатна

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту альбо прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, – 1 месяц

па дзень дасягнення дзіцем узросту 3 гадоў

2.12. Прызначэнне дапамогі на дзяцей старэйшых за 3 гады з асобных катэгорый сем’яў

Барысаўская цэнтральная раённая бібліятэка ім. І. Х. Каладзеева (бухгалтэрыя)

заяву

 

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

 

пасведчанне аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (падаюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх сведчанняў)

 

копія рашэння суда аб усынаўленні - для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей

 

копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці

 

пасведчанне інваліда альбо заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі аб устанаўленні інваліднасці - для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў

 

пасведчанне інваліда – для маці (мачахі), бацькі (айчыма), усынавіцеля, апекуна (папячыцеля), якія з’яўляюцца інвалідамі

 

даведка аб прызыве на тэрміновую ваенную службу - для сем’яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу

 

пасведчанне аб заключэнні шлюбу – у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе

 

копія рашэння суда

аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, - для няпоўных сем’яў

 

копія рашэння суда аб устанаўленні бацькоўства – для сем’яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу

 

даведка аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам (прадстаўляецца на ўсіх дзяцей, на дзяцей, старэйшых за 14 гадоў прадстаўляецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак года)

 

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў) або іншых дакументаў, якія пацвярджаюць іх занятасць

 

звесткі аб атрыманых даходах за 6 мес. года, які папярэднічае году звароту, - для працаздольнага бацькі (айчыма) у поўнай сям’і, аднаго з бацькоў у няпоўнай сям’і, усынавіцеля, апекуна (папячыцеля)

 

даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты – у выпадку змены месца выплаты дапамогі

бясплатна

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту альбо прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, – 1 месяц

па 30 чэрвеня або па 31 снежня каляндарнага года, у якім прызначана дапамога, або па дзень дасягнення дзіцем 16-, 18-гадовага ўзросту

2.13. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па догляду за хворым дзіцем ва ўзросце да 14 гадоў (дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў)

Барысаўская цэнтральная раённая бібліятэка ім. І. Х. Каладзеева (бухгалтэрыя)

лісток непрацаздольнасці

бясплатна

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту альбо прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, – 1 месяц

на тэрмін, які паказаны ў лістку непрацаздольнасці

2.14. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцем-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці альбо іншай асобы, якая фактычна ажыццяўляе догляд за дзіцем

Барысаўская цэнтральная раённая бібліятэка ім. І. Х. Каладзеева (бухгалтэрыя)

лісток непрацаздольнасці

бясплатна

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту альбо прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, – 1 месяц

на тэрмін, які паказаны ў лістку непрацаздольнасці

2.15. Прызначэнне дапамогі па догляду за дзіцем-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў

Барысаўская цэнтральная раённая бібліятэка ім. І. Х. Каладзеева (бухгалтэрыя)

заяву

 

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

 

пасведчанне інваліда альбо заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі аб устанаўленні інваліднасці – для дзіцяці -інваліда ва ўзросце да 18 гадоў

 

пасведчанне інваліда – для непрацуючых маці (мачахі), бацькі (айчыма), усынавіцеля, апекуна (папячыцеля) дзіцяці-інваліда, якія з’яўляюцца інвалідамі, якія атрымліваюць пенсію або штомесячную страхавую выплату ў адпаведнасці з заканадаўствам аб абавязковым страхаванні ад няшчасных выпадкаў на вытворчасці і прафесійных захворванняў

 

пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такога пасведчання)

 

копія рашэння суда аб усынаўленні - для сем’яў, якія ўсынавілі дзяцей

 

копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў

 

пасведчанне аб заключэнні шлюбу – у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе

 

выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі заяўніка і (або) іншыя дакументы, якія пацвярджаюць яго незанятасць

 

даведка аб знаходжанні ў адпачынку па догляду за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў - для маці (мачахі), бацькі (айчыма), усынавіцеля, апекуна (папячыцеля) дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў, што працуюць (праходзяць службу) і якія знаходзяцца ў такім адпачынку

 

даведка аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам, - для навучэнцаў маці (мачахі), бацькі (айчыма), усынавіцеля, апекуна (папячыцеля) дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў, якія знаходзяцца па месцы вучобы ў адпачынку па догляду за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў, акадэмічным адпачынку

бясплатна

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту альбо прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, – 1 месяц

на тэрмін ўстанаўлення інваліднасці дзіцяці

2.16. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па догляду за дзіцём-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку яго санаторна-курортнага лячэння, медыцынскай рэабілітацыі

Барысаўская цэнтральная раённая бібліятэка ім. І. Х. Каладзеева (бухгалтэрыя)

лісток непрацаздольнасці

бясплатна

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту альбо прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, – 1 месяц

на тэрмін, які паказаны ў лістку непрацаздольнасці

 

2.18. Выдача даведкі аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты

Бухгалтэрыя аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Барысаўскага райвыканкама

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

 

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.19. Выдача даведкі аб выхадзе на працу, водпуску па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў

Барысаўская цэнтральная раённая бібліятэка ім. І. Х. Каладзеева

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.20. Выдача даведкі аб ўтрыманні аліментаў і іх памеры

Бухгалтэрыя аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Барысаўскага райвыканкама

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

 

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.24. Выдача даведкі аб незабяспечанасці дзіцяці ў гэтым годзе пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем

Барысаўская цэнтральная раённая бібліятэка ім. І. Х. Каладзеева (бухгалтэрыя)

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

 

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.25. Выдача даведкі аб знаходжанні ў адпачынку па догляду за дзіцем да дасягнення ім ўзросту 3 гадоў

Барысаўская цэнтральная раённая бібліятэка ім. І. Х. Каладзеева

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

 

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.29. Выдача даведкі аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах

Бухгалтэрыя аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Барысаўскага райвыканкама

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

 

бясплатна

3 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.44. Выдача даведкі аб невыдзяленні пуцёўкі на дзяцей на санаторна-курортнае лячэнне і аздараўленне ў гэтым годзе

 

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

 

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

18.7. Выдача даведкі аб наяўнасці або аб адсутнасці выканаўчых лістоў і (або) іншых патрабаванняў аб спагнанні з асобы запазычанасці па падатках, іншых даўгах і абавязацельствах перад Рэспублікай Беларусь, яе юрыдычнымі і фізічнымі асобамі для вырашэння пытання аб выхадзе з грамадзянства Рэспублікі Беларусь

Бухгалтэрыя аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Барысаўскага райвыканкама

заяву

 

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

 

бясплатна

5 рабочых дзён з дня падачы заявы, а пры неабходнасці правядзення спецыяльнай (у тым ліку падатковай) праверкі, запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

6 месяцаў

18.13.Выдача даведкі аб даходах, вылічаных і ўтрыманых сумах падаходнага падатку з фізічных асоб

Бухгалтэрыя аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Барысаўскага райвыканкама

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

 

бясплатна

у дзень звароту

бестэрмінова

 

Іншыя дакументы і (або) звесткі, неабходныя для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры, па запыце дзяржаўнага органа (арганізацыі), у які звярнуўся грамадзянін, ва ўстаноўленым парадку прадстаўляюцца дзяржаўнымі органамі, іншымі арганізацыямі, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх выдача, а таксама могуць быць прадстаўлены грамадзянінам самастойна

 

КАНТАКТЫ:

Дзяржаўная ўстанова культуры «Барысаўская цэнтральная раённая бібліятэка

ім. І. Х. Каладзеева» (інспектар па кадрах/сакратар)

73-19-38

 

Бухгалтэрыя аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Барысаўскага райвыканкама

73-31-34